Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Įvyko Strateginio plėtros plano iki 2030 m. koncepcijos pristatymo renginys

2022 m. spalio 3 d. įvyko Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos (SPK) posėdis ir viešai pristatytas Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano (SPP) iki 2030 m. Koncepcijos projektas. Renginyje dalyvauti buvo kviečiami dalyvauti SPK nariai, rajono Savivaldybės tarybos nariai ir gyventojai.

Rajono meras Ramūnas Godeliauskas pasveikino susirinkusiuosius į posėdį ir Rokiškio SPP iki 2030 m. Koncepcijos pristatymo renginį bei dėkojo už aktyvų įsitraukimą rengiant svarbiausią  rajono strateginio planavimo dokumentą.  Renginio metu  diskutuota rajonui svarbiais klausimais. SPK vienbalsiai pritarė parengtam Koncepcijos projektui.

Gavus SPK pritarimą dėl parengtos Rokiškio rajono SPP iki 2030 m. Koncepcijos intensyvus rajono ilgalaikės strategijos kūrimo procesas nesustoja – toliau bus rengiama Rokiškio SPP iki 2030 m. strategija (priemonės ir pažangos projektai) bei įgyvendinimo ir stebėsenos nuostatai. Parengtą Rokiškio rajono SPP iki 2030 m. planuojama tvirtinti 2023 m. pradžioje.

Dėkojame kiekvienam rajono bendruomenės nariui, prisidėjusiam prie šio etapo rajono ilgalaikės strategijos, kuri grindžiama pirmiausia gyventojų siūlymais ir mintimis, kūrimo ir tikimės aktyvaus įsitraukimo į paskutinįjį Rokiškio rajono SPP iki 2030 m. rengimo etapą.

Su Rokiškio rajono SPP iki 2030 m. Koncepcija bei pristatymo skaidrėmis galite susipažinti Rokiškio rajono savivaldybės interneto puslapio skiltyje „Rokiškis 2030“ https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/