Sena svetainė

Kai iššūkiai virsta galimybėmis – Rokiškyje įsikurs bendradarbystės centras „Spiečius“!

Kai iššūkiai virsta galimybėmis – Rokiškyje įsikurs bendradarbystės centras „Spiečius“!

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su VšĮ „Versli Lietuva“ kvietė savivaldybes teikti paraiškas bendradarbystės centrų „Spiečius“ steigimui.

Bendradarbystės centras „Spiečius” – tai VšĮ „Versli Lietuva“ sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė, pritaikyta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bendradarbiauti tarpusavyje bei plėstis.

Nuo 2019 m. Rokiškyje nebeliko Všį „Versli Lietuva“ atstovo, nėra įstaigos, kuri teiktų konsultacijas pradedančiam verslui, organizuotų ar teiktų informaciją apie galimybes dalyvauti projektuose, mokymuose, seminaruose ir pan. Remiantis statistikos departamento duomenimis, įregistruotų ūkio subjektų skaičius rajone vis auga – 2018 m. jų buvo 1349, 2019 m. – 1440, 2020 m. pradžioje  – 1520. Veikiančių ūkio subjektų skaičius, lyginant 2018 ir 2020 metus, išaugo. 2018 m. buvo 613, 2020 m. pradžioje 659.

BC „Spiečius“ paslaugų paketą sudaro:

  • Paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui, kurios apima nemokamas verslo konsultacijas, praktines mentorystės sesijas, verslo įgūdžių mokymus, informacinius seminarus, kompiuterizuotų darbo vietų suteikimą ir kitas verslo skatinimo ir plėtros iniciatyvas.
  • Šiuose centruose verslininkams yra suteikiamos nemokamos kompiuterizuotos darbo vietos su įranga, teikiamos skaitmeninio, kūrybinių industrijų vystymo, socialinio verslo konsultacijos, vykdomos praktinės mentorių sesijos, organizuojami verslo ugdymo mokymai ir įgyvendinamos kitos verslo skatinimo ir plėtros iniciatyvos.
  • Verslo plėtros konsultacijas bendradarbystės centruose įsikūrusioms įmonėms teikia į Verslo konsultantų tinkląatrinktos įmonės ir įstaigos.

Bendradarbystės centrų teikiama nauda:

  • Bendruomenė:darbas verslių ir iniciatyvių skirtingų sričių profesionalų apsuptyje skatina ne tik naujų idėjų įgyvendinimą, bet ir tarpusavio bendradarbiavimą.
  • Įkvėpimo šaltinis:prasmingi ir verslui aktualūs mokymai, mentorystė, verslo dirbtuvės, informaciniai renginiai, motyvuojantys pokalbiai su lokalios verslo ir kūrybinės bendruomenės nariais.
  • Aplinka:patogi, moderni ir šiuolaikiška aplinka, mažinanti SVV subjektų išlaidas, nes dalijamasi ne tik erdve, susitikimų ar posėdžių kambariu, bet ir organizacine įranga.
  • Išskirtinės paslaugos:skatinama diegti naujausius informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, skirtus verslo procesams optimizuoti ir kurti pridėtinę vertę.