Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kultūros ministerijos premija – Rokiškio kultūros centrui

Kultūros ministro įsakymu už pastarųjų penkerių metų aktyvią ir kryptingą veiklą trims šalies kultūros centrams paskirtos premijos. Jas gavo Rokiškio, Klaipėdos ir Kirtimų kultūros centrai.

Rokiškio kultūros centrui premija paskirta už vietos kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą.

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras premiją pelnė už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą bei sklaidą, už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą.

Kirtimų kultūros centras premijuojamas už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, bei už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą.

Šiomis premijomis siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei.

Kasmet skiriamos trys premijos. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).