Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kviečiame į renginį „Regionų ateities forumas 2022“

„Net jei tuoj pasaulio pabaiga, mes vis tiek turim sodinti savo obelis“. Cz. Miłoszas

Ateitis šių dienų kontekste – nežinomybę ir susirūpinimą keliantis klausimas, kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Nors jos ir negalime numanyti, tačiau visų mūsų indėlis į jos kūrimą turi itin didelę reikšmę. Šiuo metu regionų ateitis kelia vis daug susirūpinimo ir susidomėjimo. Mokslo, regionų savivaldos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų glaudus bendradarbiavimas gali padėti surasti tinkamiausius sprendimus regionams ir jų žmonėms. Todėl aktyvus visų suinteresuotųjų įsitraukimas ir įgalinimas veikti yra labai svarbus veiksnys, padedantis siekti regionų konkurencingumo ir gyvybiškumo, autentiškumo, prisidedantis prie pažangaus regionų vystymo bei inovatyvių sprendimų kūrimo, įgyvendinimo ir gerosios patirties sklaidos.

#VDU #ŽŪA kviečia į jau antrus metus organizuojamą „Regionų ateities forumas 2022“, kuriame išgirsite daugiau nei 20 nusipelniusių mokslininkų pranešimų, vyks aktyvios diskusijos, kurių metu valdžios, mokslo ir verslo atstovai pasisakys aktualiomis temomis regionams ir jų žmonėms, forumo sekcijos apjungs kaimo – miesto integracinius ryšius kuriant maisto sistemas ir vystant vietos turizmą, bioekonomikos svarbą tvaraus regiono vystymosi procese bei infrastruktūros plėtrą atsižvelgiant į žaliojo kurso galimybes žmogui ir gamtai.

Renginio globėjas – Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas

Renginio moderatorius – Edvardas Žičkus

Data: 2022 m. balandžio 28 d.
Laikas: 9.00 val. – 15:00 val.

Vieta: YouTube, MS Teams
BŪTINA REGISTRACIJA: https://bit.ly/3j5jz90
DAUGIAU INFORMACIJOS: https://zua.vdu.lt/renginiai/regionu-ateities-forumas/

Konferencija “Regionų ateities forumas 2022” vykdomas pagal Kaimo tinklo projektą NR. PLKT-22-1-01055-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.