Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

KVIEČIAME NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS TEIKTI SAVO KANDIDATŪRAS Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO VERTINIMO KOMISIJĄ

Vadovaudamiesi Rokiškio rajono savivaldybės Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-106 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu, kviečiame nevyriausybinių organizacijų (toliau – Organizacijos) atstovus teikti savo kandidatūras į komisiją, kuri vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) pagal ASPĮ atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijus ir nustato ASPĮ atsparumo korupcijai indeksą. Taip pat vertina ASPĮ pagal vertinimo pagal atsparumo korupcijai indeksą kriterijus ir teikia siūlymus savivaldybės merui dėl ASPĮ įrašymo į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kandidatų gauti Skaidrios ASPĮ vardą sąrašus ir ASPĮ, turinčių korupcijos rizikos veiksnių, sąrašą.

Organizacijų atstovus prašome teikti savo kandidatūras iki 2022 m. rugsėjo 16 d., el. p. savivaldybe@post.rokiskis.lt