Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PARENGTOS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 M. VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖS

Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės administracija rengia Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m. Yra įgyvendinamas pirmas strateginio plėtros plano parengimo etapas, kurio metu pagal nacionalinius teisės aktus būtina išnagrinėti vidaus ir išorės aplinką, nustatyti pagrindines Savivaldybės stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Rengiant vidaus ir išorės analizę, nagrinėtos šios sritys: geografinės padėtis ir demografiniai rodikliai, ekonomika ir verslas, darbo rinka, statyba ir gyvenamasis fondas, turizmas ir rekreacija, švietimas, kultūra, sporto, sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, viešasis saugumas, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalai, aplinkos apsauga ir gamtinė aplinka, transporto ir susisiekimo infrastruktūra, energetinė infrastruktūra, vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, technologinė infrastruktūra bei viešasis valdymas.  Rokiškio rajono savivaldybės duomenys vertinti 2016–2020 metų laikotarpiu, lyginant su šalies, Panevėžio apskrities bei Panevėžio apskrities savivaldybių rodikliais.

Susipažinti su parengta  Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. vidaus ir išorės aplinkos analize galite Rokiškio rajono savivaldybės puslapio skiltyje „Rokiškis 2030“  https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/. Pastabas ir pasiūlymus dėl parengtos analizės galite teikti iki 2021 m. gruodžio 19  d. el. paštu info@generalis.lt