Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kviečiame susipažinti su parengtu Rokiškio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano projektu

Rokiškio rajono savivaldybės misija – užtikrinti bendruomenės viešųjų poreikių tenkinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą, efektyviai vykdant vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimą bei didinti Rokiškio rajono patrauklumą.
Siekiant tai įgyvendinti, buvo parengtas Rokiškio rajono savivaldybės 2022-2024 metų  strateginis veiklos planas, su kuriuo kviečiame susipažinti savivaldybės gyventojus.
Strateginiame veiklos plane yra pateikiamos 6 programos, nurodant konkrečius tikslus ir uždavinius, preliminarias planuojamas lėšas jiems įgyvendinti bei suformuojant kiekvienos programos vertinimo kriterijus bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių bei viešųjų įstaigų pagrindiniai planuojami veiklos rodikliai.
2022–2024 m. strateginio veiklos plano projektas bus teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai š. m. vasario mėnesio posėdyje.
Jeigu turite pastabų ar pasiūlymų, juos galite teikti iki š. m. vasario 15 d. Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiajai specialistei Agnei Grizevičiūtei, el. paštu a.grizeviciute@post.rokiskis.lt