Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kviečiame tapti kultūros projektų vertinimo konsultantu

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos ir kultūros skyrius administruoja kultūros finansavimo priemones ir organizuoja įvairių kultūros ir meno projektų finansavimo konkursus. 2023 metais bus įgyvendinami  Rajono 2024 metų prioritetinių renginių ir Kultūros nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursai. Šiems konkursams paprastai pateikiama apie 50 projektų paraiškų, kurių kultūrinę-meninę vertę ir naudą Rokiškio rajonui padės įvertinti nešališka konsultantų nuomonė. Jie nedalyvauja priimant sprendimus dėl konkurso rezultatų patvirtinimo ir lėšų paskirstymo, bet šių procesų dalyviai atsižvelgia į parengtas išvadas. Vertinimo konsultacijas teikti kviečiami  asmenys, kurie turi gyvenamosios vietos arba kilmės   ryšį su Rokiškio rajonu, stebi ir žino Rokiškio krašto kultūros lauką, seka užsienio kultūros ir meno aktualijas. Tai – puiki proga ne tik supažinti su rajono kultūriniu gyvenimu, bet ir tiesiogiai dalyvauti jį formuojant.

Konsultavimo paslaugos Savivaldybės administracijai gali būti teikiamos visuomeniniais pagrindais arba atlygintinai (fizinis asmuo įregistruoja individualią veiklą). Konsultanto prašymu, jo asmens duomenys gali būti neviešinami. Šias paslaugas teikiantys asmenys privalo atitikti reikalavimus: turėti aukštąjį ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos kultūros srityje patirtį arba ne mažiau kaip 1 metų paraiškų vertinimo patirtį; būti nepriekaištingos reputacijos (asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 3 metus buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas). Svarbu žinoti, jog konsultavimo paslaugų negali teikti Rokiškio rajono savivaldybės kultūros ir turizmo tarybos narys ir/arba Rokiškio rajono savivaldybės įsteigtos kultūros ar turizmo įstaigos darbuotojas, tiesiogiai susijęs su paraiškų Komunikacijos ir kultūros skyriaus administruojamų priemonių konkursams rengimu ar vadovavimu tiems projektams.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos ir kultūros skyriaus specialistai sudaro projektų vertinimo konsultacijas galinčių teikti asmenų sąrašą ir kasmet, atsižvelgdami į turimas biudžeto lėšas,  ne mažiau kaip 3 iš jų pakviečia teikti konsultavimo paslaugas.

Jei susidomėjote, maloniai prašome atsiųsti užpildytą anketą el. paštu i.mateliene@rokiskis.lt . Jei turite klausimų, atsakysime tel. +37068632759.