Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kvietimas teikti paraiškas : „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“

Kvietimui skirta suma – 25 mln. Eur

Kvietimo data

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. liepos 15 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojai.

Finansinė parama neteikiama pareiškėjui, jeigu jis paraiškos teikimo metu nėra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas.

Daugiau informacijos:

https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/atsinaujinanciu-energijos-istekliu-saules-vejo-panaudojimas-valstybes-savivaldybiu-tradiciniu-religiniu-bendruomeniu-religiniu-bendriju-ar-centru-elektros-energijos-poreikiams-2022-07