Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Laikinai stabdomas šilumos ir karšto vandens tiekimas Rokiškyje

Nuo š. m. birželio 6 d. 8.00 val. iki š. m. birželio 9 d. 18.00 val. laikinai stabdomas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams pastatuose Rokiškio mieste. Birželio 28–29 d. laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo vartotojams pastatuose Rokiškio r., Bajorų k.

AB „Panevėžio energija“, siekdama užtikrinti kokybišką ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams, kiekvienais metais, pasibaigus šildymo sezonui, atlieka šilumos tinklų vamzdynų profilaktiką. Vykdant hidraulinį bandymą, tikrinama šilumos tinklų būklė, nustatomi ir pašalinami vamzdynų defektai.

Atlikti darbai iki minimumo sumažina šilumos tiekimo avarijų ar kitų sutrikimų riziką šaltuoju metu, kas sukeltų daug didesnių nepatogumų negu trumpalaikis karšto vandens nebuvimas vasarą. Tinklų vamzdynų sandarumas padeda mažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, o vamzdynų tvirtumas lemia šilumos tiekimo patikimumą vartotojams.

AB „Panevėžio energija“ informuoja

Laikinai sustabdžius šilumos ir karšto vandens tiekimą, siekiant išvengti karšto vandens nutekėjimų butuose, prašome gyventojų laikyti karšto vandens čiaupus butuose patikimai užsuktus. Jei minėtu laikotarpiu bute būtų atliekami šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos remonto ar profilaktiniai darbai, apie tai reikia pranešti pastato šildymo ir karšto vandens arba asmeniui atsakingam už to namo šilumos ūkį.

Esant galimybei šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nustatyto laiko.

Atlikus hidraulinį bandymą ir užbaigus vamzdynų patikrą bei remontą, pastatuose šilumos ir karšto vandens tiekimą atnaujina pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

Vartotojams informacija apie planuojamą karšto vandens išjungimą dėl hidraulinių bandymų skelbiama spaudoje, AB „Panevėžio energija“ interneto svetainėje: https://www.pe.lt/rokiskio-str-techn-darbai. Informaciniai pranešimai skelbiami ir daugiabučių laiptinių skelbimų lentose.