Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

„Maxima“ kviečia bendruomenes teikti paraiškas taupesniam išteklių naudojimui: idėjų įgyvendinimui skirs 120 tūkst. eurų sumą.

Prekybos tinklas „Maxima“ tęsia iniciatyvą „Mes – bendruomenė“. Jau devintus metus besitęsianti iniciatyva šiemet turi apibrėžtą idėjų teikimo kryptį – tvarumo temą. Idėjų įgyvendinimui prekybos  tinklas skirs 120 tūkst. eurų sumą. Paraiškos bus priimamos iki 2023 m. kovo 23 d.
Išsamią informaciją apie šią iniciatyvą rasite: https://www.maxima.lt/naujienos/maxima-kviecia-bendruomenes-teikti-paraiskas-taupesniam-istekliu-naudojimui-ideju-igyvendinimui-skirs-120-tukst-euru
Primename, kad jei bendruomenė planuoja teikdama projektus kreiptis dėl dalinio prisidėjimo prie projekto įgyvendinimo  iš savivaldybės  biudžeto lėšų, prieš teikiant projekto paraišką, informaciją apie planuojamą projektą, jo idėją, tikslus, atitiktį strateginiams dokumentams, finansavimo poreikį būtina pristatyti Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir koordinavimo grupei (darbo reglamentas pridedamas), kad savivaldybė galėtų iš anksto planuoti piniginius srautus, reikalingus daliniam rajono organizacijų projektų, gavusių finansavimą iš įvairių fondų ar programų,  prisidėjimo finansavimui.
Klausimais, susijusiais su Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės veikla, prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Agnę Grizevičiūtę, tel. Nr. +370 667 33981, el. p.  a.grizeviciute@rokiskis.lt