Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Mažinti nedarbą rajone bendromis jėgomis!

Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas kartu su Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento direktorė Audrone Biguziene bei Rokiškio skyriaus vedėja Dalia Starkuviene  susitiko aptarti bendradarbiavimo galimybių.

Susitikimo metu tarp šalių buvo pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo ieškant bendrų sprendimų, kurie padėtų didinti darbo ieškančių Rokiškio rajono gyventojų užimtumą, integravimosi į darbo rinką galimybes bei darbdavių aprūpinimą reikalingais darbuotojais.

Kad susitarimas nebūtų tik dar vienas dokumentas, nugulsiantis į stalčių, rajono vadovo iniciatyva buvo aptarti konkretūs žingsniai:

 • Kiekieną mėnesį rajono seniūnijose bus organizuojami susitikimai su Užimtumo tarnyboje registruotais bedarbiais
 • Susitikimuose dalyvaus darbdaviai, kurie ieško darbuotojų. Pasak A. Biguzienės, tokia susitikimų forma pati efektyviausia, kadangi tiek potencialūs darbuotojai, tiek darbdaviai gali išsakyti lūkesčius bei pabendrauti gyvai.
 • Kad susitikimas nevirstų tik pasikalbėjimu, iš anksto pasiruošti darbo pasiūlymus, taip pat iš karto spręsti galimas pavėžėjimo ir kitas problemas, jeigu susitikimo metu jų atsirastų.

Nuspręsta nedelsti ir pirmąjį susitikimą organizuoti Juodupės seniūnijoje jau kovo mėn. Preliminarus susitikimo laikas – kovo 23 d. 10 val.

Meras R. Godeliauskas pasidžiaugė, kad pasiteisinusi bendradarbiavimo praktika bus taikoma ir Rokiškio rajono savivaldybėje.

Šis bendradarbiavimas apims, skatins ir įpareigos:

 • bendradarbiauti skatinant gyventojų užimtumo didinimą, nedarbo mažinimą, siekiant darbo rinkos subalansavimo;
 • kviesti Užimtumo tarnybos atstovus pristatyti situaciją darbo rinkoje ir pasisakyti kitais užimtumo didinimo klausimais;
 • informuoti Užimtumo tarnybą apie svarstomus klausimus, susijusius su Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų užimtumo didinimu, verslo plėtra;
 • deleguoti Savivaldybės darbuotojus į Užimtumo tarnybos organizuojamus renginius, diskusijas, seminarus, konferencijas (Užimtumo tarnybos kvietimu);
 • ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoti bendrus susitikimus su Užimtumo tarnybos atstovais (susitikimų iniciatoriumi gali būti bet kuri iš Šalių), kuriuose būtų aptariami Užimtumo tarnybai bei Savivaldybei aktualūs klausimai;

Užimtumo tarnyba įsipareigoja:

 • teikti aktualią informaciją apie situaciją Rokiškio rajono darbo rinkoje, darbo pasiūlos bei paklausos pokyčius, paklausias profesijas rajone, darbo rinkos prognozes ir kitą informaciją, susijusią su darbo rinka (pagal poreikį);
 • deleguoti atstovus į Savivaldybės sudaromas komisijas, darbo grupes (Savivaldybės kvietimu);
 • teikti Savivaldybei informaciją apie Užimtumo tarnybos organizuojamas priemones, iniciatyvas nedarbui mažinti (pagal poreikį);
 • dalyvauti Savivaldybės organizuojamuose renginiuose, seminaruose, konferencijose, diskusijose;
 • bendradarbiauti rengiant Savivaldybės užimtumo didinimo programas;
 • ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoti bendrus susitikimus su Savivaldybės atstovais (susitikimų iniciatoriumi gali būti bet kuri iš Šalių), kuriuose būtų aptariami Savivaldybei bei Užimtumo tarnybai aktualūs klausimai;