Sena svetainė

Melioracijos remontas skaičiais

Melioracijos remontas skaičiais

2020-iems metams Rokiškio rajono savivaldybei kaip ir kas metai skirtos dotacijos valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai. Atsižvelgiant į praėjusius metus, šiemet yra skirta 70 proc. didesnė dotacijos suma – 480 tūkstančių eurų. Lėšų paskirstymo sąmata pridedama.

Pridedame Jums informaciją apie pagal visas nuosavybės formas priklausančių melioracijos statinių kiekius ir vertes. Taip pat, 2020 m. įvykdytus, pradėtus ir numatomus vykdyti Rokiškio rajono savivaldybės 2020 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbus.

________________________________________________________________________________

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 2019 m. parengė 2 projektus pagal KKP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“, veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Pasirašytos finansavimo sutartys šiems projektams:

  1. „Rokiškio rajono Lukštų kadastrinės vietovės dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 22,52 km griovių ir 1 tiltas);
  2. „Rokiškio rajono kaimiškosios ir Juodupės seniūnijų Vyžuonos upės baseino dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 21,54 km griovių ir 1 tiltas).

Projektai turi būti baigti įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio mėn. Bendrasis investicijų kiekis vienam projektui – 375 tūkstančiai Eur. Rokiškio rajono savivaldybė prie projektų prisideda 21 proc. – 787 50 Eur, ES lėšos sudaro 79 proc. – 296 250 Eur.

2020 m. pateikta projekto „Rokiškio rajono Kalvių ir Salų kadastrinių vietovių dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ paraiška (numatyta rekonstruoti 24,636 km griovių ir 19 vnt. pralaidų). Vyksta minėtos paraiškos vertinimas.

Taip pat, per 2019 – 2020 m. paraiškas vandentvarkai pateikė 9 melioracijos statinių naudotojų asociacijos. Finansavimą gavo ir sutartis pasirašė 4 melioracijos statinių naudotojų asociacijos, 2020 m. pateiktos paraiškos tebėra vertinamos.

________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal griovių ilgį ir jų nusidėvėjimą skyrė valstybės investicijų lėšas melioracijos griovių rekonstrukcijai (atnaujinimui) 2020–2021 m. laikotarpiu keturiems rajonams. Rokiškio rajono savivaldybei numatytas finansavimas valstybės lėšomis – po 737 tūkstančius eurų 2021 m. ir 2022 m. Lėšoms įsisavinti savivaldybė yra parengusi investicijų projektą „Rokiškio rajono melioracijos griovių rekonstrukcija“. Planuojama rekonstruoti apie 108 km melioracijos griovių. Konkrečių rekonstruojamų melioracijos statinių sąrašas bus derinamas su ūkininkų atstovais.

________________________________________________________________________________

Gyvenviečių infrastruktūrai gerinti 2020 m. gegužės mėn. baigtas įgyvendinti projektas „Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymas ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimas“ (bendra projekto vertė – 67 403 eurai, 53 922 eurai – ES, 13 481 euras – savivaldybės biudžeto lėšos).