Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS 2023 M.

Neformaliojo švietimo programos (toliau -NVŠ) yra finansuojamos Valstybės biudžeto lėšomis.  NVŠ tikslas – padėti vaikui per pasirinktą veiklą įgyti kompetencijų ir tapti gebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas, aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos asmenybe. NVŠ uždaviniai: ugdyti vaiko kompetencijas per pasirinktą veiklą; lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; ugdyti demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę; padėti spręsti vaikų socialinės integracijos problemas.

NVŠ programos mūsų rajone yra pakankamai populiarios tiek dėl NVŠ teikėjų įvairovės ir asmeninio patrauklumo, tiek dėl ugdymo krypčių įvairovės. Mokinių skaičius rajone mažėja, o NVŠ užsiėmimuose dalyvaujančių tik didėja.  Vaikai turi daugiau galimybių pasirinkti įvairesnės krypties užsiėmimus. Paskutiniais metais priskaičiuojama virš 12 krypčių- techninės kūrybos, technologijų, teatro vaikams ir jaunimui, pilietiškumo ir socialinių kompetencijų ugdymo, kalbų ir informacinių technologijų, medijų,  šokių, sporto (plaukimas, dziudo, savigyna ir t.t. ).

Su vaikais dirba savivaldybės biudžetinės įstaigos, laisvieji mokytojai, nevyriausybinės organizacijos.

Aktualios nuorodos: NVŠ programų pasiskirstymas savivaldybės teritorijoje 2023 m., 2022 m.  ; 2019 m. ; 2018 m.

Savivaldybės lygmens Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų, vykdomų nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d., sąrašas