Sena svetainė

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų (II) 2021-07-26 ir (IV) 2021-07-28 nuotoliniai posėdžiai

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų (II) 2021-07-26 ir (IV) 2021-07-28 nuotoliniai posėdžiai

2021 m. liepos 26 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis.

Darbotvarkė:
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Rokiškio miesto istorinės dalies (u. k. 17102), Rokiškio r. sav., Rokiškio m. sen. Rokiškio m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu tikslinami Rokiškio miesto istorinės dalies (17102) duomenys, nes vertingųjų savybių požymių turintis objektas Pastatas (u. k. 44626), Nepriklausomybės a. 21, Rokiškio m., 2020-11-11 aktu Nr. KPD-RM-2878 tapo kultūros paveldo objektu.

2021 m. liepos 28 d.13 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis.

Darbotvarkė:
8. Radišių, Kubiliškių pilkapyno (16373), Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Radišių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:

Statusas: Radišių, Kubiliškių pilkapynas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“ paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: patikslinti pilkapyno teritoriją, ją kiek sumažinant (sumažinant rytų, pietryčių kryptimis, atsisakant lomos bei padidinant šiaurės, šiaurės rytų kryptimis, sutapatinant su preliminariai matuoto žemės sklypo ribomis), vadovaujantis galiojančius teisės aktais siūloma panaikinti vizualinį apsaugos pozonį, patikslinti fizinį apsaugos pozonį (palikti objekto šiaurės ir vakarų kryptimis), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, akmenų vainikus, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
9. Indriūnų kapinyno, vad. Aukso kalneliu (5637), Rokiškio r. sav., Kaziliškio sen., Indriūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Indriūnų kapinynas, vad. Aukso kalneliu įregistruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: patikslinti kapinyno teritoriją, ją kiek sumažinant (atsižvelgiant į 1999 m. archeologinių tyrimų duomenis ją sumažinant pietų, pietryčių kryptimis,), atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus panaikinti vizualinį apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.