Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Netekome Rokiškio krašto garbės pilietės Juzefos Čeičytės

Išėjo Juzefa Čeičytė…

Liūdime netekę tapytojos, teatro dailininkės, poetės, Rokiškio krašto garbės pilietės Juzefos Čeičytės.
J. Čeičytė gimė 1922 m. gegužės 19 d. Aleknų kaime (Juodupės vlsč.), mokėsi Aleknų k. pradinėje, Rokiškio, Joniškio, Linkuvos gimnazijose. 1942–1948 m. Vilniaus dailės institute (VDI) studijavo tapybą. 1948 m., jos šeimą ištrėmus į Sibirą, pašalinta iš instituto. 1953 m. eksternu baigė VDI teatro dailininko specialybę.
Karo metais mokytojavo Vilniaus pradinėse mokyklose. 1945–1949 m. dirbo Valstybiniame operos ir baleto teatre, atleista iš teatro ir pašalinta iš instituto buvo įrašyta į tremiamųjų sąrašus ir slapstėsi nuo deportacijų.
1949–1961 m. dirbo Klaipėdos dramos teatro dailininke, vyriausiąja dailininke. 1962–1978 m. – Lietuvos kino studijos dailininke. Sukūrė scenografiją ir kostiumus daugiau nei 60 spektaklių, bendradarbiavo kuriant 13 vaidybinių ir dokumentinių kino filmų.
Nuo 1954 m. dalyvavo tapybos ir scenografijos parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengė individualių parodų: pirmoji Klaipėdoje (1959), vėlesnės Vilniuje (1982, 1989, 1991, 1994–1999, 2006), Kaune (1989), Rokiškyje (2002, 2012).
Eksponavo kūrinius parodose JAV, Vokietijoje, Olandijoje, Austrijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje ir kt. Sukūrė abstrakcionistinių tapybos, grafikos, keramikos kūrinių.
J. Čeičytės kūrinių turi Lietuvos nacionalinis dailės, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Rokiškio krašto, MO muziejai.

Nuo 1947 m. buvo Lietuvos teatro sąjungos, nuo 1960 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos, nuo 1974 m. – Lietuvos kinematografininkų sąjungos narė. 1982 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusios meno veikėjos garbės vardas. 1998 m. apdovanota Lietuvos Respublikos vyriausybės meno premija. 2002 m. suteiktas Rokiškio krašto garbės pilietės vardas.
Išleido 4 poezijos rinkinius, pirmasis rinkinys „Sakymai“ pasirodė 1997 m. , albumus „Tapyba“ (1999), „Keturi kampai“ (2007), piešinių knygas „Šokis po šokio“ (2008), „Aš ten“ (2008), „Akmenys. Paukščiai“ (2009), „Už slenksčio“ (2012).
Bendradarbiavo leidiniuose: „Atgimimas“, „Dailė“, „Dienovidis“, „Draugas“, „Gimtasis Rokiškis“, „Krantai“, „Kultūros barai“, „Lietuvių godos“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos žinios“, „Literatūra ir menas“, „Metraštis“, „Naujoji Romuva“, „Poezijos pavasaris“, „Prie Nemunėlio“, „7 meno dienos“, „Šiaurės Atėnai“ ir kt.

Šio metu J. Čeičytės darbai, kartu su kitų kraštiečių menininkų, šiais metais mininčių jubiliejus, eksponuojami Rokiškio krašto muziejaus parodoje, kurią apžiūrėti galima iki birželio 1 dienos.