Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Nevyriausybinės organizacijos teiks socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas

Nuo 2023 m. pradžios Rokiškio rajono savivaldybė suteikė teisę teikti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas nevyriausybinėms organizacijoms – asociacijai Rokiškio  rajono neįgalių draugija (paslaugoms teikti akreditavo 70 vietų), VšĮ Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos šiaurės rytų centras (25), Rokiškio rajono klubas “Artritas” (60), VšĮ “Jautri širdis” (60).

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos gavėjai – suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) ir vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai).

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje susideda iš 2 pagrindinių paslaugų:

  1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
  2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje (pensinio amžiaus paslaugų gavėjams).

Pagrindinės paslaugos bus teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį.

Taip pat atsižvelgiant į asmens poreikį gali būti teikiamos papildomos paslaugos: palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas, aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas, individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos teikimo trukmė asmeniui po poreikio įvertinimo  ir paslaugos skyrimo nuo 2023 m. ne ilgesnė nei 3 metai.

Pageidaujantiems gauti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas siūloma kreiptis į minėtas akredituotas įstaigas, taip pat rajone veikiančių socialinių paslaugų įstaigų socialinius darbuotojus.

Akredituotų socialinės priežiūros paslaugų gavėjus ir teikėjus konsultuoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė, +370 612 20145, z.caplikiene@post.rokiskis.lt, vyriausioji specialistė Dalia Zibolienė, tel. +370 637 78454, [email protected].