Sena svetainė

Nuo liepos 1 d. startuoja parama rajono smulkiam ir vidutiniam verslui

Nuo liepos 1 d. startuoja parama rajono smulkiam ir vidutiniam verslui

Rokiškio rajono savivaldybė informuoja, kad savivaldybės biudžete kasmet skiriama lėšų Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtros programai. Pagal programos nuostatus, ši programa skirta finansiškai remti rajono SVV įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei kitas verslumą skatinančias priemones. Lėšos gali būti naudojamos programos nurodytoms paramos kryptims, paremiant rajono verslo subjektus, atitinkančius LR Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą bei programos nuostatų reikalavimus.

„Jeigu verslo subjekto pateikta paraiška atitinka programos nuostatų remiamą sritį, paraiška užpildyta pagal visus reikalavimus, pateikti visi reikiami dokumentai, paprastai visos paraiškos būdavo pilnai ar dalinai finansuojamos. Vienas verslo subjektas per vienerius metus gali teikti ne daugiau nei 3 paraiškas, o bendra paraiškų suma negali būti didesnė nei 3000 Eur. Visos išlaidos privalo būti jau apmokėtos ir ne vėlesnės nei 12 mėnesių. Paraiškos teikėjas privalo neturėti galiojančio teistumo. Dar viena naujovė – įmonėms, kurioms kompensuota įrangos, įmonės plėtros išlaidos, bus vykdomos atsitiktinės patikros vietoje (ne mažiau nei 10 proc. tais metais pagal šią kryptį finansuotų įmonių). Taip pat įvedamas ataskaitų pateikimas dėl įsteigtų naujų darbo vietų bei kompensuotos įrangos. Norėčiau pabrėžti, kad verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus iš šios programos lėšų nėra remiami“, – kalbėjo Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Justina Daščioraitė.

Rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio dalį, dalyvavimo verslo parodose išlaidas, už savo ar darbuotojų kursus, atgauti įmonės, bendrijos registravimo išlaidas, informacinių reprezentacinių leidinių rajono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asmenį, registruotą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt.

Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2020 m. liepos 1 d. teikti paraiškas savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo programos paramai gauti. Paraiškos priimamos nuo kvietimo pradžios iki kol pakanka lėšų, skirtų Programai einamosioms lėšoms, bet ne vėliau kaip iki liepos 31 d.

Detalesnė informacija apie Programą teikiama, rajono internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt skyrelyje Verslininkams/Parama-verslui arba tiesiogiai kreipiantis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrių (Respublikos g. 94, 609 kab., tel. 8 458 71407, mob. tel. 8 685 66700).