Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

NVO taryba siekia dar daugiau viešumo

Birželio 30 d. vyko Rokiškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybos posėdis. NVO taryba aptarė delegavimus, Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje pastabas, priemones, kuriomis siekiama padidinti NVO tarybos veiklos viešumą.
NVO taryba delegavo atstovus: į Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupę deleguota Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Milda Ulevičienė, į Rokiškio rajono kultūros centro tarybą – NVO tarybos pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.
Per posėdį buvo aptartos Vyriausybės atstovo rašto ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pastabos. Suformuota rekomendacija Rokiškio rajono savivaldybės tarybai pakeisti Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 21 punktą, prailginant iki dviejų metų pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadenciją ir įtvirtinant įstatymo reikalavimą, kad NVO tarybos pirmininkas būtų renkamas iš nevyriausybinių organizacijų atstovų, pavaduotojas – iš savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovų.
Įvyko diskusija dėl didesnio NVO tarybos veiklos viešinimo. Buvo susitarta, kad apie NVO tarybos posėdžius, rengiamus, įvykusius, bus skelbiama savivaldybės tinklalapio „Naujienų“ rubrikoje (NVO tarybos posėdžiai yra atviri ir jame gali dalyvauti visi suinteresuoti asmenys). Taip pat NVO rubrikoje, atskirame aplanke, bus paskelbtos visų metų NVO tarybos veiklos ataskaitos, kad visuomenei, o ypač savivaldybėje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, būtų patogiau susipažinti su NVO tarybos veikla.
Taip pat diskutuota apie rajono savivaldybei suformuluotas rekomendacijas, kurių tikslas– stiprinti pilietinės visuomenės įsitraukimą į savivaldą. Sutarta inicijuoti susitikimą su savivaldybės vadovais ir rekomendacijas dar kartą aptarti susitikimo diskusijoje.