Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano ataskaita už 2021 metus

2022 m. birželio 23 d. Savivaldybės tarybos posėdyje vienbalsiai patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano (toliau – SPP) ataskaita ir SPP iki 2022 m. priemonių plano aktuali redakcija. Dokumentus parengė Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius remdamasis aktualiais statistiniais duomenimis bei atsakingų vykdytojų pateikta informacija.
Rokiškio rajono savivaldybės SPP iki 2022 m. yra pagrindinis savivaldybės strateginio planavimo dokumentas, pateikiantis savivaldybės raidos tendencijų apžvalgą ir strategines įžvalgas, apibrėžiantis savivaldybės viziją ir veiklos sričių plėtros prioritetus ir tikslus, taip pat numatantis pagrindinius jų įgyvendinimo būdus.
Rokiškio rajono savivaldybės SPP galioja iki 2022 m. pabaigos, todėl šiais metais buvo rengiama ne tik SPP priemonių plano ataskaita, bet ir atliktas tarpinis vertinimas – įvertintos  vizijos ir ilgalaikių prioritetų pasiekimo tendencijos. Galutiniai duomenys apie SPP iki 2022 m. įgyvendinimo rezultatus bus žinomi 2023 m.
Peržiūrėti parengtas Rokiškio rajono savivaldybės SPP iki 2022 m. ataskaitos už 2021 m. skaidres galite čia.
Išsamiai susipažinti su patvirtintomis SPP ataskaita bei aktualia SPP priemonių plano redakcija ir kitais savivaldybės strateginio planavimo dokumentais galite  https://rokiskis.lt/administracine-informacija/rajono-strategija/
Susipažinti su šiuo metu rengiamo naujojo Rokiškio rajono savivaldybės SPP iki 2030 m. rengimo eiga galite https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/