Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

PARTNERIŲ ATRANKOS KONKURSAS TEIKTI INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGAS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Konkurso tikslas – integralios pagalbos paslaugų teikimas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims teikimas ir plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje.
Projektų  paraiškos rengiamos ir teikiamos, vadovaujantis Integralios pagalbos plėtros 2022-2029 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 ,,Dėl integralios pagalbos plėtros 2022-2029 metų veiksmų plano patvirtinimo‘‘ ir Projekto ,,Integralios pagalbos plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje‘‘ partnerių atrankos aprašu, patvirtintu Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. AV-1087 „Dėl Integralios pagalbos projekto partnerių atrankos Rokiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ .
Projektas įgyvendinamas 2021-2017 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.
Projektų paraiškos teikiamos nuo 2022 m. spalio 20 d. iki 2022 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos laiku, Rokiškio rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt;
Konsultacijas pareiškėjams su konkursu teikia Rokiškio  rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja  Zita Čaplikienė, tel. 8 612 20145, el. p. [email protected]. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 18.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.