Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Paskelbtas NVO fondo 2023 metų NVO institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos (toliau – NVOK2023) konkursą. Konkurso tikslas stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO institucinio stiprinimo projektus, kurie stiprina NVO institucinius gebėjimus, įgyvendindami šiuos uždavinius:

  • NVO darbo efektyvumo didinimas;
  • finansinio tvarumo užtikrinimas;
  • teikiamų paslaugų ir įgyvendinamų veiklų kokybės gerinimas ir plėtra;
  • organizacijų stiprėjimas, augimas ir plėtra;
  • savanoriškos veiklos plėtra.

Paraiškų priėmimo terminas – iki kitos darbo dienos 24 val., skaičiuojant nuo dienos, kai Konkurso skelbime ir informacinėje sistemoje paskelbiama, kad Konkursui jau pateiktos 300 (trijų šimtų) pareiškėjų paraiškos, bet ne vėliau nei 2023 m. balandžio 6 d.

Išsamią informaciją apie paskelbtą konkursą rasite: http://www.3sektorius.lt/finansavimas/konkursai/2023-03-13-nvo-fondo-2023-metu-nvo-institucinio-stiprinimo-projektu-atrankos-konkursas

Primename, kad jei organizacija planuoja teikdama projektus kreiptis dėl dalinio prisidėjimo prie projekto įgyvendinimo  iš savivaldybės  biudžeto lėšų, prieš teikiant projekto paraišką, informaciją apie planuojamą projektą, jo idėją, tikslus, atitiktį strateginiams dokumentams, finansavimo poreikį būtina pristatyti Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir koordinavimo grupei (darbo reglamentas pridedamas), kad savivaldybė galėtų iš anksto planuoti piniginius srautus, reikalingus daliniam rajono organizacijų projektų, gavusių finansavimą iš įvairių fondų ar programų,  prisidėjimo finansavimui.

Klausimais, susijusiais su Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės veikla, prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Agnę Grizevičiūtę, tel. Nr. +370 667 33981, el. p.  a.grizeviciute@rokiskis.lt