Sena svetainė

Paskelbtas VII kvietimas (paprastas) teikti vietos projektus “Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020” paramai

Paskelbtas VII kvietimas (paprastas) teikti vietos projektus “Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020” paramai

Vietos projektų teikimo laikotarpis: nuo 2021 m. vasario 17 d. 9.00 val. iki 2021 m. kovo 26 d.  17 val.

PRIEMONĖS:

„Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Priemonės “NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra” (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) veiklos srities „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1.1)

Priemonės “Bendradarbiavimas” (LEADER-19.2-16) veiklos srities “Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą” (LEADER-19.2-16.3)

 

Daugiau informacijos apie kvietimą, finansavimo sąlygų aprašus ir kitą informaciją rasite http://www.rokiskiovvg.lt/kvietimai/7-kvietimas