Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų ataskaita

2021 m. gegužės 27 d. Savivaldybės tarybos posėdyje vienbalsiai pritarta Rokiškio rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano 2021 m. ataskaitai, kurią parengė Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal  programų vykdytojų ir asignavimų valdytojų pateiktą informaciją. Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2021 m. planuotus programų tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijus ir planuotoms priemonėms panaudotus asignavimus. 2021 m. buvo vykdomos 6 Rokiškio rajono savivaldybės 2021–2023  metų strateginio veiklos plano programos, kurias sudarė 182 priemonės, iš kurių visiškai arba iš dalies  įgyvendinta 93,7 proc. priemonių.
Peržiūrėti parengtas Rokiškio rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano 2021 m. ataskaitos (toliau – Ataskaita) skaidres galite čia.
Išsamiau susipažinti su parengta Ataskaita bei kitais savivaldybės strateginio planavimo dokumentais galite https://rokiskis.lt/administracine-informacija/rajono-strategija/