Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Patvirtintas strateginis plėtros planas iki 2030-ųjų

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2023 m. sausio 27 d. patvirtino strateginį plėtros planą (SPP) ir tolimesnę rajono plėtros kryptį iki 2030 –ųjų metų. Proveržio bus siekiama pažangios ekonomikos, kūrybiškos ir aktyvios bendruomenės telkimo,  socialiai atsakingos valdysenos, darnaus aplinkos ir infrastruktūros vystymo srityse (su rajono ilgalaikės plėtros strategijos pristatymo skaidrėmis galite susipažinti čia).

Rajonas išsikėlė tikslus  per ateinančius aštuonerius metus plėtoti į aukštesnę pridėtinę vertę orientuotą ekonomiką, alternatyvią energetiką, didinti visuomenės socialinę įtrauktį ir kūrybiškumą.  Taip pat Rokiškio rajono prioritetais išlieka švietimo, sporto, socialinės ir sveikatos apsaugos, rajono populiarinimo, turizmo, susisiekimo, darnaus judumo ir aplinkosaugos sritys.

Plano kūrime dalyvavo daugiau kaip 60 ekspertų, vyko susitikimai ir viešosios konsultacijos su rokiškėnais bei rajono bendruomenių atstovais. Atlikta esamos situacijos  ir turimų išteklių analizė, gyventojų nuomonės tyrimas, išsamiai analizuoti esami duomenys.

Strateginis plėtros planas numato ilgalaikius tikslus. Siekiama, kad Rokiškio rajonas būtų žinomas, atviras ir gyvas, turtingos kultūros Šiaurės rytų Lietuvos centras, kuriame tvariai vystomas pažangus verslas, užtikrinamas patogus gyvenimas, klesti kartų bendrystė.

Strateginis plėtros planas balsų dauguma patvirtintas sausio mėnesio Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Su rajono ilgalaike rajono plėtros strategija galima susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie Strateginį plėtros planą ir jo rengimo etapus galite rasti Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/

Detaliai susipažinti su visais parengtais Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentais galite https://rokiskis.lt/administracine-informacija/rajono-strategija/