Sena svetainė

PRANEŠIMAS ROKIŠKIO VISUOMENEI PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

PRANEŠIMAS ROKIŠKIO VISUOMENEI  PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,ROKIŠKIO MIESTO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS, INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0009

Projekto užsakovas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Techninį projektą parengė UAB ,,Želdynai“
Teritorijų tvarkymo rangos darbų vykdytojas: UAB ,,Rokmelsta“
Techninės priežiūros paslaugos tiekėjas: UAB ,,Synergy Solutions“

Pagal pasirašytas rangos darbų ir paslaugų sutartis pradedami vykdyti kraštovaizdžio formavimo, tvarkymo darbai mūsų miesto Laukupės upelio pakrantėse (Pandėlio, Kęstučio, Vytauto, Kauno, Pievų, Tyzenhauzų gatvėse).
Pranešame gyventojams, kad tvoras esančias arčiau nei 5 metrai nuo Laukupės upelio vandens linijos būtina kuo skubiau išsikelti, taip pat upės apsaugos juostoje negalima sodinti medelių ir veisti daržų, pilti atliekų ir šiukšlių. Tai numato Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301, 20 straipsnis.

Įgyvendinamo projekto žemės sklypų ribos pažymėtos raudonai.

Techninio projekto 1 dalis;

Techninio projekto 2 dalis