Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rokiškio atstovai dalyvavo tarptautinės miestų partnerių sąjungos „Douzelage“ visuotiniame suvažiavime

Rugpjūčio 25-28 d. Škofja Loka mieste, Slovėnijoje, vyko visuotinis tarptautinės miestų partnerių sąjungos „Douzelage“ suvažiavimas. Dėl Covid-19 pandemijos dvejus metus neorganizuotas renginys sulaukė didelio visų šalių narių dėmesio. Apie 180 dalyvių iš 24 Europos Sąjungos šalių dalyvavo trijų tikslinių programų veiklose. Net 6 dalyviai vyko iš Rokiškio.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas ir mero patarėja Vita Mykolaitienė dalyvavo savivaldos grupės veikloje, kurios darbotvarkę paprastai sudaro Europos Sąjungos aktualijų apibendrinimas, organizacijos ataskaitų vertinimas, vykdomų ir planuojamų organizacijos projektų aptarimas. „Iš tiesų didelė ir aktyvi organizacija.“ – apie „Douzelage“ kalbėjo Andrius Burnickas. „Žinant, kad tai yra jau 46-tas suvažiavimas, galima suprasti, kokie stiprūs ryšiai sieja skirtingas tautas ir skirtingus miestus. Suvažiavime buvo diskutuojama, ar tradiciškai atskirai organizuojami miestų merų susirinkimai išliks savarankiškais renginiais. Bendra nuomonė linko prie vieno visuotinio susirinkimo, kuriame dalyvautų ir miestų merai. Jiems būtų parengiama atskira darbotvarkė. Norėčiau, kad Rokiškis „užsiaugintų“ pajėgumus organizuoti tokio dydžio suvažiavimą. Žinoma, tam reikia siekti projektinio „Europa piliečiams“ programos finansavimo. Škofja Loka savivaldybėje atvirai kalbama apie tarptautiškumo atnešamą naudą. Tokius renginius miestas organizuoja jau ne pirmą kartą ir kiekviena nauja patirtis jiems leidžia įdiegti po vieną ar kelias administravimą ir gyventojų gyvenimą gerinančių naujovių.“ Mero patarėja Vita Mykolaitienė papildė komentaru apie miesto planavimą: „Škofja Loka – nedidelis miestas, bet labai skoningai sutvarkytas.  Miesto centras, išlaikantis senąjį miesto stilių, itin traukia turistus.“

Edukacinėje grupėje dalyvavusios Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Reda Ruželienė ir Rokiškio jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja Gitana Vošterytė nagrinėjo kartų atotorūkio ir bendradarbiavimo temas. „Dalyvavome diskusijose apie aktyvaus senėjimo gerąją patirtį, kuri taikoma „Douzelage“ miestuose ir, ypač, mokyklose. Taip pat lankėmės senjorų asociacijos centre, kuriame savanoriai pristatė vietos ir nacionaliniu lygiu tarp kartų vykdomus projektus bei geriausias praktikas. Mūsų kuratorius, gimnazijos direktorius Jože Bogataj pasiūlė dalyvauti aštuoniasdešimtmetės Cirila Šmid meduolių gaminimo pamokoje. Puikūs senjorės bendravimo įgūdžiai, žmogiška šiluma leido nesunkiai suprasti slovėnų kalba demonstruojamą amatą ir atlikti užduotį. Tai – puikus pavyzdys, kokia įtrauki ir nuotaikinga gali būti senjorų vedama edukacija. Abiems su kolege Gitana labai patiko mokymai apie taip vadinamų X, Y, Z arba „Zoomer“ kartos atstovus. Tarp dalyvių išsivystė diskusija apie pandemijos paveiktus jaunuolius, jų psichologinę būseną. Pasidalinome būsimų virtualių susitikimų idėjomis, apsikeitėme kontaktais ateities projektams.“  Gitana Vošterytė antrino kolegei: „Tokių susitikimų metu skatinamas solidarumas, naudingas pasidalinimas darbo patirtimi, bendradarbiavimo partnerių suradimas tarptautiniams projektams įgyvendinti, kitų kultūrų pažinimas. Man ši patirtis – labai vertinga. Manau, kad ir mums reikia dažniau išnaudoti senjorų kompetencijas mokyti jaunąją kartą kai kurių įgūdžių.“

Afroditė Tuskaitė ir Kristupas Skuturna atstovavo Rokiškį jaunimo grupėje. „Džiaugiuosi turėjęs galimybę dalyvauti įspūdingo dydžio renginyje, kuriame susipažinau su „Douzelage“ veikla ir misija. Susitikau su 24 šalių jaunimu, su kuriuo ne tik bendravome, dalyvavome renginiuose, bet savo jėgas išbandėme ir žaidimuose. Patirtis neįkainojama kaip ir šios organizacijos veikla. Džiaugiausi matydamas tiek daug jaunų, iniciatyvių, komunikabilių bei drąsių jaunuolių.“ – džiaugėsi Kristupas Skuturna. Afroditei Tuskaitei išvyka į Slovėniją suteikė patirties, naujų pažinčių, gerų emocijų bei įspūdžių. „Sutikti žmonės, nuo jaunimo iki senjorų, padėjo man suprasti, kad tiek panašumai, tiek skirtumai tarp įvairių amžiaus grupių padeda vykdyti įvairius projektus, o ne jiems trukdo, kaip kartais galvojama. Bendravimas su skirtingų kartų atstovais plečia mano pasaulėžiūrą ir tai man atrodo svarbu, ypač siekiant įgyvendinti ateities planus.“ – įspūdžiais dalijosi Afroditė Tuskaitė.

Rokiškis yra tarptautinės miestų partnerių sąjungos „Douzelage“ narys nuo 2018-ųjų metų pavasario. Organizacijos projektuose jau dalyvavo apie 40 skirtingo amžiaus rokiškėnų iš įvairių organizacijų. Dažniausiai miestai susijungia į „Europa piliečiams“ programos veiklas, skirtas socialiniams klausimams iškelti ir jų sprendimų gerajai patirčiai keistis. Paliečiamos laisvalaikio užimtumo, kultūros ir meno, bendrystės urbanistinėse teritorijose, kartų dialogo, ekologijos, rūšiavimo ir kitos temos. Pastaruoju metu itin aktyviai vystoma pagalbos Ukrainai, dezinformacijos medijose temos. Susitikimų dalyviai užmezga kontaktus, kurie praverčia jų veikloje vystant projektinę veiklą. Dažnai pavieniai miestai kviečia jungtis prie savo iniciatyvų, pvz.: smuikininkų konkursas Grenvilyje, Prancūzijoje, Šv. Patriko diena Bundorane Airijoje, kulinarinio paveldo dienos Judenburge, Austrijoje ir daug kitų iniciatyvų, kuriose galima dalyvauti užsiregistravus.