Sena svetainė

Rokiškio kultūros centro 40 metų jubiliejus

Rokiškio kultūros centro 40 metų jubiliejus

Prieš 40 metų 1980 m. balandžio 30 d. duris atvėrė Rokiškio kultūros namai. Pirmąją direktore paskirta Virginija Rudokienė. Vėliau keitėsi įstaigos struktūra, pavadinimai: 1994 m. Kultūros namus sujungus su Savivaldybės teatru, įstaiga pavadinta Rokiškio rajono savivaldybės teatru. 2003 m. pavadinimas pakeistas į Rokiškio kultūros rūmus, o 2007 m. įstaiga gavo savo dabartinį pavadinimą – Rokiškio kultūros centras. Ir šiandien įstaigos logotipe tebenaudojamą simbolį  – menų paukštį – direktoriaus, šviesaus atminimo Jono Korenkos prašymu sukūrė dailininkas Arūnas Augutis. Ilgiausiai įstaigoje dirba dvi darbuotojos: Birutė Bagdonienė, 1985 m. veiklą pradėjusi kaip pramogų organizatorė, šiandien – kultūros projektų vadovė ir Irena Bliudžiūtė, nuo 1987 m. dirbusi  sandėlio vedėja, šiandien – ūkio specialistė. Dabar įstaigai vadovauja direktorė Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukienė. Nuoširdžiai sveikiname anksčiau dirbusius  įstaigos darbuotojus ir šiandieninę Rokiškio kultūros centro bendruomenę su gražiu jubiliejumi. Linkime ilgų ir kūrybiškų metų.