Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rokiškio rajono savivaldybė ragina laikytis aukštos paslaugų kultūros bei profesinės etikos

Rokiškio rajono savivaldybė ragina įstaigų specialistus ir gyventojus laikytis aukštos paslaugų kultūros, profesinės etikos , netoleruoti atlygio už suteiktą nemokamą paslaugą jokia forma, išskyrus padėkos žodį. Prašome gyventojus ir įstaigų specialistus nedelsiant pranešti apie prašymą atsilyginti ar atlygio siūlymą už nemokamai teiktiną paslaugą. Tai galima padaryti anonimiškai kreipiantis į Specialiųjų tyrimų tarnybą arba Rokiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisiją. Kontaktinė ir kita informacija  apie korupcijos prevenciją:

https://rokiskis.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija/atsakingi-asmenys-ir-pranesimas-apie-korupcija/