Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rokiškio rajono savivaldybės administracija kviečia individualių namų savininkus registruotis dėl nemokamo namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų surinkimo ir sutvarkymo

Rokiškio rajono savivaldybės administracija viešųjų pirkimų būdu parinko namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų surinkėją. Juo tapo AB Rokiškio komunalininkas. 2023 m. planuojama surinkti ir saugiai sutvarkyti apie 70 tonu asbesto atliekų.

Individualių namų savininkams, turintiems asbesto atliekų ir / ar planuojantiems 2023 m. keisti šiferio, turinčio asbesto, stogo dangą ir nedalyvaujančius Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos plėtros programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų keitimas“, kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administraciją (el. paštu ekologija@rokiskis.lt) teikiant prašymą, kuriame turi būti nurodoma: individualaus pastato savininkas (vardas, pavardė), adresas, telefono numeris ir asbesto turinčių atliekų kiekis tonomis.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Adresas Telefonas Preliminarus kiekis, t Pastabos
 

Sąrašas bus pateiktas AB Rokiškio komunalininkas darbuotojams, kurie dėl tikslaus išvežimo laiko susisieks Jūsų nurodytais kontaktiniais telefonais.