Sena svetainė

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠUS NUOMOS KONKURSUS (ATNAUJINTA INFORMACIJA)

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠUS NUOMOS KONKURSUS (ATNAUJINTA INFORMACIJA)
Atsižvelgiant į įvykusią techninę klaidą, dėl kurios nebuvo paviešinta informacija Rokiškio rajono spaudoje.
Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-205 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 23.6 papunkčiu yra:
  • pratęsiamas dokumentų priėmimo terminas nuo 2020 m. balandžio 10 d. iki 2020 m. gegužės 5 d. 17 val.;
  • vokų plėšimas vyks 2020 m. gegužės 6 14.00 val.
1. 5 metų laikotarpiui viešo maitinimo paslaugoms teikti išnuomojamos 74,18 kv. m patalpos, esančios pastate – ligoninėje (pažymėta Nr. 2-45 (6,33 kv. m), 2-46 (1,26 kv. m), 2-47 (1,26 kv. m), 2-48 (7,32 kv. m), 2-49 (9,05 kv. m), 2-50 (48,96 kv. m) (unikalus Nr. 7398-8030-2018, bendras pastato plotas 12111,24 kv. m), adresu V. Lašo g. 3, Rokiškio m. Pradinis nuompinigių dydis – 2,38 Eur už 1 kv. m mėnesiui. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu:
• vandenį ir elektrą, remiantis tarpiniais skaitikliais (nuomininkas už šias teikiamas paslaugas atsiskaito pagal VšĮ Rokiškio rajono ligoninės teikiamas sąskaitas faktūras);
• šildytis galima elektra arba centralizuotai, šiuo atveju už šildymą mokama proporcingai, remiantis naudojamų patalpų plotu, (vidutiniškai  1 kv. m. įkainis 0,84 Eur/mėn.);
• kitas teikiamas paslaugas atsiskaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais.
Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis Rokiškio rajono ligoninės Ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Kurklietis, tel. 8 687 73098, el. paštas kestutis@rokiskioligonine.lt
Pradinį įnašą 529,65 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.
Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/5988/p0.html, taip pat atvykus teikti voką su paraiška ir kitais dokumentais.
2. 1 (vieneriems) metams, bet neilgiau, kaip iki pastato pardavimo viešame turto aukcione, viešo maitinimo paslaugoms teikti išnuomojamos 81,69 kv. m patalpos, esančios pastate – pirtyje (pažymėtos Nr. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 ) (unikalus Nr. 7398-6020-2013, bendras pastato plotas 279,01 kv. m), adresu Klevų g. 2, Kriaunų k., Kriaunų sen., Rokiškio r. sav.Pradinis nuompinigių dydis – 0,96 Eur už 1 kv. m mėnesiui. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu:
• vandenį ir elektrą, remiantis tarpiniais skaitikliais. Nuomininkas už šias teikiamas paslaugas atsiskaito pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kriaunų seniūnijos teikiamas sąskaitas faktūras;
• kitas teikiamas paslaugas atsiskaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais.Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis Rokiškio rajono administracijos Kriaunų seniūnijos seniūną Arvydą Rudinską, tel. Nr. (8 458) 41 830, (8 698) 16986, seniunas.kriaunos@post.rokiskis.lt. Pradinį įnašą 235,27 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/5988/p0.html, taip pat atvykus teikti voką su paraiška ir kitais dokumentais.Vieši turto nuomos konkursai vykdomi tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2020 m. balandžio 10 d. 8.00 val. iki 2020 m. balandžio 24 d. 15.45 val.Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis. Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Tūskienė, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt. Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turi būti pateikti šie dokumentai:1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo. 3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis.4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.5. Finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.6. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.Vokų plėšimas vyks 2020 m. balandžio 27 d. 14.00 val. Rokiškio rajono savivaldybėje (Respublikos g. 94, Rokiškis, 302 kab.).