Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rokiškio rajono savivaldybės administracija vykdys pabėgėlių iš Ukrainos integracijos projektą

2023 m. kovo mėnesį Rokiškio rajono savivaldybės administracija pateikė projekto „Dėl pabėgėlių iš Ukrainos priėmimo ir ankstyvos integracijos“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 paraišką Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšoms, kurias Lietuvoje administruoja  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, gauti. 2023 m. balandžio 5 d. gauta informacija, kad projekto paraiška įvertinta ir kviečiama pasirašyti veiklų vykdymo sutartį. Gautas finansavimas bus skiriamas vykdyti Rokiškio rajono savivaldybėje apsistojusių pabėgėlių iš Ukrainos ankstyvosios integracijos veiklas.
Projekto vertė 13 184,00 Eur
Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju“.
Projekto vykdytojas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija su atrinktais projekto partneriu (-ais).
Projekto tikslas – prisidėti prie pabėgėlių iš Ukrainos ankstyvosios integracijos savivaldos lygmeniu.
Projekto tikslinė grupė – leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir gyvenamąją vietą Rokiškio rajono savivaldybėje registravę pabėgėliai iš Ukrainos.
Projekto įgyvendinimo metu preliminariai planuojama investuoti į veiklas:

  • skirtas spręsti asmenų migracijos metu patirto streso, taip pat kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltas savijautos problemas (dailės ar kita terapija, skirtos padėti susidoroti su streso veiksniais, valdyti atsaką į stresą, stiprinti emocinę sveikatą suaugusiems ir vaikams –atskirose grupėse);
  • lietuvių kalbos kursai (planuojamos 3 grupės);
  • skirtas užsieniečių socialinei – kultūrinei ir pilietinei integracijai užtikrinti per visuomenės pažinimą ir kt.( (informacija apie visuomenės ir jos kultūros bei istorijos pažinimas, supažindinimas su Lietuvos institucijomis ir Lietuvos teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo sistema, verslumo mokymai ir supažindinimas su Lietuvos mokesčių sistema).

Veikloms vykdyti planuojama pasitelkti partnerius – nevyriausybines, bendruomenines organizacijas, biudžetines įstaigas, viešąsias įstaigas kt. 2023 m. balandžio mėnesį bus skelbiama projekto partnerių atranka. Projektas truks iki 2024 m. kovo.