Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Savivaldybės taryba patvirtino biudžetą: kas laukia rokiškėnų 2022-aisiais?

Rokiškio rajono savivaldybės taryba vasario 23 d. patvirtino rajono biudžetą, kuris šiais metais siekia 43,8 mln. Eur. Didžiausią jo dalį sudaro ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas (43 proc.). Subalansuotas ir stabilus biudžetas leis tęsti jau pradėtus darbus bei startuoti su naujais projektais, kurie ženklai prisidėtų prie spartesnės rajono plėtros ir vystymosi.

Biudžeto projektas buvo parengtas atsižvelgiant ir į Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022 metų programų projektuose planuojamais asignavimais, atsižvelgiant į tęstinius ir numatomus projektus bei surenkamas pajamas. Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtis – įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio dalis. Šių metų biudžeto pajamų struktūrą sudaro: didžiausią dalį – pajamos ir surenkamų mokesčiai (58 proc.) t.y. 25,5 mln., valstybės biudžeto dotacijos (26 proc.) 15,5 mln. bei biudžeto lėšų likutis, ES finansinės paramos ir skolintos lėšos, kurios sudaro ne tokią ženklią dalį biudžeto pajamų struktūroje.

Tradiciškai, didžiausias dėmesys skiriamas švietimui (18,4 mln. Eur), taip pat didesnis finansavimas skirtas socialinės paramos ir sveikatos apsaugos kokybės gerinimui (8,1 mln. Eur), biudžeto lėšos paskirstytos savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo užtikrinimui (6,5 mln. Eur), rajono infrastruktūros objektų priežiūrai, plėtrai ir modernizavimui (3,7 mln. Eur), kultūros, sporto bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimui (3,5 mln. Eur), kaimo, aplinkos apsaugos ir verslo plėtrai (2,5 mln. Eur).

Parama smulkiam ir vidutiniam verslui – didžiausia tarp kaimyninių savivaldybių

Palyginus su pernai metais, šiemet Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programai numatyta 10 tūkst. daugiau, nei pernai – 80 tūkst. Eur. Ši programa kasmet sulaukia didelio pradedančių verslininkų dėmesio ir yra sėkmingai įgyvendinama. „Palyginus su kitomis savivaldybėmis, Rokiškio rajono savivaldybėje nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra vienas mažiausių, o smulkiam ir vidutiniam verslui iš viso skiriama suma – 110 tūkst. Eur (80 tūkst. SVV plėtros programa, 30 tūkst. Eur BC „Spiečius“ veikloms užtikrinti). Ši suma skiriama tik smulkiam ir vidutiniam verslui, o kitos savivaldybės finansavimą skiria bendrai – neišskiriant kaimo plėtros programoje esančių lėšų. Taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerija planuoja skirti tikslines lėšas verslo skatinimui. Tai bus dar vienas papildomas šaltinis iš valstybės biudžeto“, – sakė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė.

NTM tarifas Skiriama 2022 m.

SVV (tūkst. Eur)

Rokiškis 0,5 110 80,00 – SVV ir

30,00 „Spiečiui”

Panevėžio r. 0,5 40
Pasvalys 0,8-1 5
Pakruojis 1 25
Utena 0,9 90
Zarasai 0,7 50
Anykščiai 1 40
Biržai 0,5-1 5
Kupiškis 1 22

 

Didėjančios dalyvaujamojo biudžeto lėšos – motyvacija rajono miestelių gyventojams

Rokiškio rajono savivaldybė, viena iš nedaugelio savivaldybių Lietuvoje, kuri antrus metus iš eilės skiria lėšas dalyvaujamajam biudžetui. Jos, palyginus su praėjusiais metais, didėjo nuo 20 tūkst. Eur iki 35 tūkst. Eur. Pernai buvo sulaukta daugiau nei 10-ties rajono gyventojų projektų ir vienas iš jų buvo įgyvendintas – įrengta vaikų žaidimų aikštelė prie Rokiškio ežero. „Praėjusiais metais aktyviai projektus teikė ne tik miesto, bet ir rajono gyventojai. Akivaizdu, kad Rokiškio miesto ir miestelių gyventojams sudėtinga konkuruoti, todėl šiemet nuspręsta skirtą 35 tūkst. Eur sumą diferencijuoti: 15 tūkst. Eur skirti rajono projektams įgyvendinti ir 20 tūkst. miesto projektams. Manome, kad taip paskatinsime rajono gyventojus aktyviai teikti projektus, gerinančius miestelių aplinką, infrastruktūrą.“, – teigė rajono meras Ramūnas Godeliauskas.

Didesnis finansavimas – infrastruktūrai ir projektinei veiklai

„Įvertinus visų seniūnijų ir biudžetinių įstaigų poreikius, bus skiriamas finansavimas kapitalo investicijoms į ilgalaikį turtą – t.y. įstaigų pastatų remontui ir jų būklės gerinimui. Lyginant su praėjusiais metais, skirta suma nuo 300 tūkst. Eur didėjo iki 500 tūkst. Eur. Labai  svarbus dalykas – galimybė prisidėti prie ES ir kitų šaltinių finansuojamų projektų. Šiai sričiai skiriamas finansavimas nuo 400 tūkst. išaugo iki 1 mln. Eur. Savivaldybė užsibrėžusi ambicingus tikslus, todėl norint tęsti ES finansuojamų projektų įgyvendinimą, prisidėjimas prie projektų – neišvengiamai būtinas, siekiant tęsti tokius projektus, kaip daugiafunkcinės sporto salės statybos, Rokiškio dvaro viralinės rekonstrukcijos ir pritaikymo, socialinio būsto fondo plėtros, melioracijos ir konstrukcijos, atsinaujinančių energijos išteklių diegimo ir kitus svarbius darbus“, – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valerijus Rancevas.

Biudžetas – atliepiantis gyventojų poreikius

„Priimtu biudžeto projektu esu tikrai patenkintas. Jis ženkliai išaugęs, palyginus su praėjusiais metais. Auga tiek didžiausios biudžeto eilutės – švietimo ir socialinės apsaugos – tiek ir atsiranda naujų finansuojamų sričių. Daugiau išleisime savivaldybės turto priežiūrai (įstaigų remontams, energetinio efektyvumo didinimui), dar sparčiau atnaujinsime gatvių apšvietimą, pradėsime kompensacijas už individualių nuotekų įrengimų statybas, auga paramos Smulkaus ir vidutinio verslo paramos fondas. Aišku, augs ir išlaidos įstaigų darbuotojų atlyginimams. Džiaugiuosi, kad padidinome dalyvaujamojo biudžeto krepšelį, tad tikimės didelio aktyvumo iš bendruomenių siūlant savo idėjas. Gera žinia laukia ir tėvelių, planuojančių vesti atžalas į pirmąją klasę. Šiemet jų taip pat lauks dovanos – pirmoko rinkinys, kuriame bus sukomplektuotos būtiniausios mokymosi priemonės. Tęsiamas finansavimas ir komensuojamos gydytojų rezidentūros studijos bei papildomai skyrėme lėšas į rajoną atvykusiems pedagogams. Be jokios abejonės, metų eigoje biudžetas dar bus tikslinamas ir atsiradus papildomoms lėšoms, reaguosime į svarbiausius poreikius”, – rajono galimybes 2022 m. vertino savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas.