Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Savivaldybių gerovės indekse – gerėjantys Rokiškio rajono rodikliai

Vilniaus politikos analizės instituto kasmetiniame „Savivaldybių gerovės indekse 2022“ Rokiškio rajonas tarp kaimiškųjų rajonų užima 21-ąją, o tarp visų savivaldybių – 45-ąją vietą. Lyginant su praėjusiais metais, mūsų rajonas bendrajame indekse pakilo 0,2 balo. Įdomu tai, kad beveik visose Vilniaus politikos analizės instituto tirtose pozicijose matyti stabilus Rokiškio rezultatų gerėjimas. „Daugeliui teigiamų poslinkių išryškėti reikia laiko. Tačiau stabilios indekso augimo tendencijos rodo, kad einame teisinga linkme“, – rezultatus komentavo rajono meras Ramūnas Godeliauskas.

Dvi Lietuvos – akivaizdus faktas, reitinge po truputį kylame

Rajono meras augimą vertina kaip milžinišką pasiekimą. „Pakilom iki 21-osios vietos, ir tai labai daug. Sunku lygintis ir su tomis kaimiškųjų grupei priskirtomis savivaldybėmis, kurios yra arti didmiesčių. Kur šalia darbo vietos, socialinės paslaugos, laisvos ekonominės zonos ir kiti privalumai. O mes viską darome savo jėgomis, galime kliautis tik savimi. Ir tai, kad vis kylame reitinge, rodo, kokį potencialą turi mūsų kraštas. Ir kad savo idėjas, darbus, pastangas kreipiame teisinga linkme“, – pabrėžė meras R. Godeliauskas.

Vilniaus politikos analizės institutas savivaldybių indeksą formavo tirdamas penkis komponentus: socialinį ir fizinį saugumą, ekonomikos gyvybingumą, švietimo kokybę bei demografiją. Kiekvienas komponentas buvo vertinamas dešimtbalėje sistemoje. Lygiai taip pat vertintas ir visas gerovės indeksas.

Kadangi yra ryškūs ir akivaizdūs raidos skirtumai, vertinant išskirtos šios savivaldybių rūšys: didžiųjų miestų (6 savivaldybės), kurortų (4 savivaldybės), urbanizuotosios (9 savivaldybės), žiedinės (6 savivaldybės) ir kaimiškosios (likę iš 60 šalies savivaldybių). Ar pagrįstas šis skirstymas? Atsižvelgiant į bendruosius indeksus, akivaizdu, kad taip. Indekso lyderė yra Vilniaus miesto savivaldybė, surinkusi 6,5 balo. Antrojoje vietoje –  kurortų grupės atstovė – Neringos savivaldybė, jos balas – 5,8. 5 ir daugiau balų yra surinkusios Kauno, Kauno rajono, Klaipėdos, Klaipėdos rajono savivaldybės. Mažiausius balus didmiesčių grupėje – 3,9 turi Alytaus miesto savivaldybė, kurortų grupėje – Druskininkių ir Birštono savivaldybės (3,7 balo), urbanizuotų savivaldybių grupėje – Visaginas (2,8 balo), žiedinių savivaldybių – Alytaus rajono savivaldybė (2,8 balo).

Kaimiškųjų savivaldybių grupėsd lyderė yra Kretingos rajono savivaldybė (4,1 balo) ir ji yra vienintelė, peržengusi 4 balų ribą. Ji yra vienintelė, šią ribą peržengianti nuo 20216-ųjų. Mažiausiai šioje grupėje yra surinkę Pagėgių ir Kalvarijos savivaldybės – po 2,2 balo, Kelmės ir Zarasų savivaldybės buvo įvertintos 2,3 balo. Akivaizdu, kad lyginant su didmiesčių, kurortų ar netgi didžiąja urbanizuotų savivaldybių dalimi, kaimiškosios gerokai atsilieka. Kad ir kaip šalies vadovai bandytų tai neigti, visgi tendencija akivaizdi: formuojasi milžiniškas atotrūkis tarp atskirų savivaldybių, šalies raida netolygi ir analizė akivaizdžiai grindžia teiginį apie dvi Lietuvas.

Rokiškio rajono savivaldybė su 2,8 balo yra 21-a kaimiškųjų grupėje. Iš aplinkinių rajonų mūsų savivaldybę lenkia tik Kupiškio, su 3 balais užimanti šioje grupėje 16-ąją vietą. Anykščių savivaldybė su tiek pat balų, kiek ir Rokiškio, užima 22-ąją vietą, Biržai su 2,6 balo yra 25-oje vietoje.

Lyginat 2022-ųjų metų indeksą su ankstesniais, Rokiškio rajono savivaldybė tolydžio kyla. Reitingo žemumas – 2,4 balo, ji buvo surinkusi 2018-aisiais, o 2019-2021 m. rinko vienodą balų skaičių – 2,6.

Balus numušė per didelė paslaugų įvairovė

Socialinio saugumo indekse surinkusi 1,2 balo Rokiškio rajono savivaldybė ir visame reitinge, ir kaimiškųjų savivaldybių grupėje – trečia nuo galo, surinkusi 1,2 balo. Lyginant su pernai ji išlaikė tą patį lygį. Socialinio saugumo komponentas – vienintelis, kuriame rajono savivaldybė nepadarė pažangos. Šiame komponente buvo vertinamas socialinės paramos gavėjų skaičius, nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius, moterų/vyrų užimtumo santykis bei skurdo rizikos lygis. Rajono meras R. Godeliauskas kaip vieną iš faktorių, lėmusį tokį įvertinimą, įvardino socialinių paslaugų didžiulį spektrą ir tai, kad jas gauna vis platesnis gyventojų ratas. Meras pabrėžė: kad šis rodiklis koreliuoja su kitu – demografijos rodikliu. Ir nuo didmiesčių atokiai esančiam rajonui, kurio gyventojų amžiaus vidurkis didėja, yra būtinas kuo didesnis socialinių paslaugų spektras ir prieinamumas. Rokiškio rajonas, pasak pašnekovo, yra tarp labiausiai išplėtojusių šių paslaugų tinklą, ir ateityje ketinama toliau jį vystyti, nepaisanto to, kiek indekso taškų tai kainuotų. „Paradoksalu, kad tai, ką darome rajono žmonių gerovei, numušė šios srities indeksą. Tačiau ne skaičiams, o žmonėms dirbame“, – pabrėžė jis.

Viena saugiausių

O štai pagal fizinio saugumo kriterijus, surinkusi 3,1 balo, Rokiškio rajono savivaldybė yra 15-ojoje vietoje tarp visų savivaldybių, o tarp kaimiškųjų ji antrąją vietą dalinasi su Skuodo, Tauragės ir Šilalės savivaldybėmis. Lyginant kelerių metų šio komponento indeksą, 3,1 balo Rokiškio rajono savivaldybė buvo įvertinta tik 2019-aisiais, 2020-aisiais šis balas buvo 2,7, pernai – 2,5. Taigi, augimas labai ženklus. Aplinkinių rajonų situacija liūdna: Tik Utenos rajonas turi 3,2 balo, o Anykščių – 2,5; Biržų – 2,4. Zarasų buvo įvertintas 1,3 balo.

Skiriant balus fizinio saugumo komponente buvo vertinama: saugumas keliuose, nusikalstamumo rodikliai, medicinos pagalbos prieinamumas, mirštamumas nuo užkrečiamųjų ligų. Lyderystę mūsų rajonui, pasak R. Godeliausko, lėmė keli svarbūs faktoriai. Pirmiausia, jaunų specialistų pritraukimas į rajono policijos komisariatą bei rajono ligoninę. Taip pat stipri rajono ligoninė, platus čia teikiamų paslaugų spektras. „Kažin, ar čia buvo įvertinta, tačiau su fiziniu saugumu siejama ir daug kitų dalykų: nuo atnaujinto gatvių apšvietimo iki atnaujinto rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos automobilių parko“, – sakė meras.

Parama verslui labai svarbi

Vienas ryškiausių indekso skirtumų, rodančių skirtingas regionų raidos tendencijas, yra gyvybingos ekonomikos komponentas. Jame sostinė su 9,3 balo beveik priartėjo prie maksimalios vertės (10 balų). Antroje reitingo vietoje esantis Kaunas surinko tik 5,5 balo, Neringos savivaldybė – 5,4; o Klaipėdos miesto savivaldybė – tik 5,1 balo. Kaimiškųjų savivaldybių grupės lyderė Kėdainių savivaldybė neperžengė ir 3 balų ribos (2,9). Rokiškis kaimiškųjų savivaldybių grupėje yra dešimtojoje vietoje, įvertintas 2,1 balo. Tai aukščiausias rajono įvertinimas nuo 2016 m. Palyginti, pernai rajonas buvo įvertintas 1,6 balo. Šioje srityje taip pat tolydus augimas. Rokiškio rajonas šioje srityje yra ne tik Aukštaitijos lyderis (geresnį balą, 2,4, turi tik Utenos rajono savivaldybė), tokį pat – Visaginas. O likę Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvos rajonai atsilieka. Kaimynai zarasiškiai šiame komponente tegavo tik 0,2 balo.

„Jei palygintume, kad 2016-aisiais tesurinkome 1,3 balo, o pernai – 2,1, akivaizdu, kad gerokai ūgtelėjome“, – pasidžiaugė R. Godeliauskas. Solidi parama smulkiam ir vidutiniam verslui davė savo rezultatų. „Teikiame vieną didžiausių paramų šalyje“, – sakė jis. Svarbu ne tik parama lėšomis, bet ir sukurta bendradarbystės erdvė, pagalba mokymais ir pan. „Siekiame, kad rajono žmonės kurtų darbo vietas sau, savo šeimos nariams“, – akcentavo meras.

Jis pasidžiaugė, kad tolydžio auga ir darbo užmokestis. O pernai priimtas sprendimas nemokamai vežti keleivius ne tik miesto, bet ir vietinio susisiekimo maršrutais, jų grafikų lankstus derinimas prisidėjo prie darbo jėgos mobilumo, palankesnių galimybių įsidarbinti.

Tai atsispindi ir vertinime: mat komponente skaičiuojama vidutinis atlyginimas (neto), smulkių ir vidutinių įmonių skaičius, bendras įmonių skaičius, tiesioginės užsienio investicijos ir bendrasis užimtumo lygis.

Švietimo sektoriuje – aukšti balai

Lietuvos savivaldybių indeksas rodo, kad labiausiai klestinti šalies gyvenimo sfera yra… švietimas. Šioje srityje tik dvi iš 60-ies savivaldybių – Pagėgių (3,1 balo) ir Neringos (4,2 balo) – neperkopė 5 balų ribos. Sąrašo lyderė, lenkianti net Vilnių (8,4 balo) ir Kauną (8,2 balo) yra kaimiškųjų grupei priskirta Kėdainių savivaldybė. Rokiškio rajono savivaldybė su 6,7 balo kaimiškųjų grupėje yra 17-a. Rajono pažanga šioje srityje akivaizdi: tai geriausias įvertinimas nuo 2016 m. Palygintim 2020-aisiais surinkta tik 4,6 balo, 2021-aisiais – milžiniškas šuolis (6,3 balo), o šiemet įvertinimas dar geresnis.

Rajono meras R. Godeliauskas teigė, kad tolydų ir ženklų augimą lemia keli dalykai. Anksčiau rajoną žemyn tempė mokyklų tinklo reforma, tiksliau – neuždaryta Kriaunų mokykla su 7 vaikais. Dabar gi atsižvelgiant į demografinę situaciją, tam pritaikomas ir mokyklų tinklas. Kitas svarbus kriterijus – neformaliojo ugdymo situacija. Mūsų rajono vaikams neformaliojo ugdymo galimybių yra labai daug: Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla (kartu su Choreografijos skyriumi), Kūno kultūros ir sporto centras, Jaunimo centras, daugiafunkciai centrai. „Juos lanko daug moksleivių ir šis skaičius tik auga“, – akcentavo meras.

Savo vaisius duoda ir dėmesys švietimo kokybei (steigiamos laboratorijos), ugdymo aplinka (mokyklų, darželių remontai), dėmesys pedagogų pritraukimui . „Mokiniams reikia kokybiško mokymo, o mokytojams – kokybiškų darbo sąlygų“, – esminius uždavinius švietimo dabarčiai ir ateičiai įvardino meras.

Primename, kad teikiant švietimo komponento balus, buvo vertinama vaikų, nelankančių mokyklos, skaičius, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme skaičius, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, būreliuose, skaičius bei abitūros lietuvių ir matematikos egzaminų įvertinimai.

Demografijos situacija: tendencijoms gerėti reikia laiko

Mažėjantis gimstamumas, senstanti visuomenė – ne tik Rokiškio rajono, ne tik Lietuvos, tai – visos Europos bėda. Todėl sveikos demografijos komponento balai, atvirai sakant, tragiški. Didžiausią balą – 8 – šioje srityje gavo Klaipėdos rajono savivaldybė, po 6,5 balo – Neringos ir Kauno rajono savivaldybės, 5,1 – Vilniaus miesto savivaldybė. Kaimiškosiose savivaldybėse situacija liūdna: aukščiausią balą – 3,1 – gavo Kretingos rajono savivaldybė, 3 balus – Kalvarijos savivaldybė. Tik 10 savivaldybių surinko 2-2,9 balo. Rokiškio rajono savivaldybė su 1 balu – penktoji nuo pabaigos. Galima tik pasiguosti, kad už mūsų liko biržiečiai ir anykštėnai, surinkę po 0,6 balo. Nedaug aplenkė ir zarasiškiai – jų įvertinimas 1,2 balo, kupiškėnų – 1,1. Taigi, visame regione situacija faktiškai ta pati.

Šiame komponente vertinimo kriterijai viso labo du: demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje ir neto migracija.

Rajono meras R. Godeliauskas įvardino daugybę priemonių, kurių imamasi skatinti jaunimą grįžti į gimtąjį kraštą, pritraukti jaunus specialistus. Jos įvairios: nuo naujagimio ar pirmokėlio krepšelių iki specialiai formuojamo sklypų Rokiškyje kvartalo. Taip pat gerokai įsivažiavo ir jaunų specialistų skatinimo programos: į Rokiškio rajoną skatinami atvykti dirbti gydytojai, slaugytojai, pedagogai, policijos pareigūnai. Ir programos veikia: meras pasidžiaugė, kad šiuo metu policijos mokykloje iš 15-os pareigūnų kurse yra net 4 rokiškėnai, kai prieš tai trejus metus nebuvo nė vieno. „Netgi sveikatos apsaugos ministras sakė, kad esame vienas sėkmingiausiai jaunus medikus pritraukiančių rajonų“, – akcentavo R. Godeliauskas.

Tačiau pasigirsta balsų, kad skatinant atvykstančius specialistus, derėtų nepamiršti išlaikyti čia jau dirbančius. „Stengiamės tą daryti, formuodami patrauklią kurtis, kurti šeimas, auginti vaikus aplinką. Tam investuojame į miesto infrastruktūrą, į darbo, gyvenimo, laisvalaikio sąlygas. Kad viliotų ne tik darbo užmokestis, bet ir jaukios poilsio, laisvalaikio, sporto, kultūrinės erdvės. Kad vaikai būtų kokybiškai ugdomi, kad jaunimas norėtų grįžti į gimtąjį miestą“, – akcentavo meras.

Jis sako, kad geriems pokyčiams įsivažiuoti, tapti labiau matomais, apčiuopiamais, reikia kantrybės ir laiko. Tačiau beveik visose srityse matomos ženklios ir tvarios augimo tendencijos. „Su laiku ir mūsų rajone, tikime, įvyks proveržis“, – tiki rajono meras R. Godeliauskas.