Sena svetainė

ŠIUOS METUS LR SEIMAS PASKELBĖ UNESCO PASAULIO PAVELDO METAIS

ŠIUOS METUS LR SEIMAS PASKELBĖ UNESCO PASAULIO PAVELDO METAIS

LR Vyriausybė savo nutarimu patvirtino metų minėjimo 2020 m. programą.
UNESCO pasaulio paveldo metų Lietuvoje minėjimo tikslas − pabrėžti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų Lietuvos kultūros paveldo vietovių – Vilniaus istorinio centro, Kernavės archeologinės vietovės, Kuršių nerijos, Struvės geodezinio lanko reikšmę mūsų valstybei, didinti jų pažinimą visuomenėje apie šių vietovių išskirtinę visuotinę vertę, išsaugojimą ateities kartoms ir teisinės apsaugos svarbą. Tai raginimas iš naujo įvertinti turimą unikalų, pasaulinio masto Lietuvos kultūros paveldą, pažinti išskirtinio kultūros paveldo Lietuvoje istorija, išplėsti jos prieinamumo, kultūrinio pažinimo ir įtraukaus dalyvavimo visuomenei galimybes.

https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje