Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Skirtas finansavimas namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

2021 metų pabaigoje Rokiškio rajono savivaldybės administracija pateikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) dėl dotacijos, skirtos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti. Rokiškio rajono savivaldybėje numatoma surinkti ir saugiai pašalinti 56 tonas namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų. Kompensacinė išmoka 10084,72 Eur.

2021-12-06 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-300 Rokiškio rajono savivaldybei  skirtas finansavimas pagal pateiktą paraišką. Asbesto atliekos iš užsiregistravusių namų ūkių savininkų bus surenkamos apvažiavimo būdu. Šiuo metų yra užsiregistravę 13 namų ūkių savininkų, kurių preliminarus turimų asbesto atliekų kiekis – 45 tonos.

Šiuo metų vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, kurioms pasibaigus bus parinktas atliekų vežėjas. Asbesto atliekų vežėjas susisieks su namų ūkio savininku nurodytais kontaktais ir susitars dėl tikslios atliekų paėmimo datos.

Individualių namų savininkams, turintiems asbesto atliekų ir / ar planuojantiems 2022 – 2023 m. keisti šiferio, turinčio asbesto, stogo dangą ir nedalyvaujančius Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos plėtros programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų keitimas“, kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administraciją (el. paštu ekologija@post.rokiskis.lt) iki 2022 m. birželio 3 d., teikiant prašymą, kuriame turi būti nurodoma: individualaus pastato savininkas (vardas, pavardė), adresas, telefono numeris ir asbesto turinčių atliekų kiekis tonomis.