Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa vis dar muša besikreipiančiųjų rekordus! Ko laukti 2022 m?

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa vis dar muša besikreipiančiųjų rekordus! Ko laukti 2022 m?
P. Lašaitės nuotr.

Smulkios bei vidutinės įmonės turi didelę įtaką rajono ekonomikos vystymuisi. Pastebima tendencija, kad nuo 2015 iki 2021 m. pradžios, rajone vidutiniškai padidėjo veikiančių įmonių skaičius nuo 517 iki 677, t. y. apie 30,9 proc.

2021 m. Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programai Rokiškio rajono savivaldybės taryba skyrė 75000 Eur. Tai didžiausia rajono SVV paramai savivaldybės kada nors skirta lėšų suma nuo programos veiklos pradžios.

Pasak Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko, besikreipiančiųjų paramos, pradedančių savo verslą bei turinčių verslo idėjų – kasmet daugėja. Tai geras ir džiuginantis rodiklis. Tikimės, kad priimdami 2022 m. biudžetą, skirtą sumą dar galėsime padidinti. Tai pat, smagu pasidžiaugti, kad rokiškėnai kupini verslo idėjų – šiemet parėmėme net 3 verslo idėjas. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad planuojama skirti dar daugiau dėmesio ir balų jaunoms įmonėms, ypač toms, kurios per pastaruosius du metus nesikreipė dėl paramos į šią programą. Todėl sekite informaciją – kaip ir pernai, žadame organizuoti pristatymą, kuriame plačiau papasakosime apie programos pakeitimus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį bei atsakysime į kilusius klausimus“, – informavo A. Burnickas.

2021 m. veikla:

Programos vertinimo komisija svarstė 115 paraiškų.

Paramos kreipėsi 86 rajono verslo subjektai ir 3 fiziniai asmenys dėl subsidijos verslo idėjai įgyvendinti. Parama suteikta 93 pateiktoms paraiškoms.

Kompensuotas 17 įmonių steigimo mokestis, 13 verslo subjektų informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos išlaidos, 2 verslo subjektų palūkanos už paskolą, 5 – mokymo kursų-seminarų išlaidos, prisidėta prie BC „Spiečius“, kurį administruoja VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras parengto projekto „Rokiškio verslo aitvarai“ apdovanojimų, kompensuota 24 paraiškų įmonių, pradedančių arba plečiančių veiklą, išlaidas, 1 paraiškai kompensuotos dalyvavimo parodoje išlaidos, 7 paraiškoms – žemės mokestis, 2 paraiškoms naujų darbo vietų sukūrimui, kai įdarbinamas bedarbis, registruotas Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Rokiškio skyriuje, 8 paraiškoms – patalpų nuomos mokestis, 1 paraiškai – naujų darbo vietų sukūrimui, kompensuojant socialinio draudimo mokestį, 6 paraiškoms – įrangos draudimui dalyvaujant Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomose programose, verslo planų išlaidos padengtos 3 verslo subjektams, verslo idėjai įgyvendinti subsidijos skirtos 3 pareiškėjams, 8 pateiktoms paraiškoms finansavimas nebuvo suteiktas, nes neatitiko Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų reikalavimų.
Rokiškio rajono savivaldybės inicijuota programa parėmė 69 verslo subjektus: 32 uždarąsias akcines bendroves (2020 m. parama suteikta 30), 1 asmenį (2020 m. – 5 asmenis), vykdantį individualią veiklą, 27 mažąsias bendrijas (2020 m. – 23 mažąsias bendrijas), 2 viešąsias įstaigas, 5 individualias įmones, 2 asociacijas ir 3 fizinius asmenis.