Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Sutinkantiems ir priimantiems: paisykite reikalavimų ir registruokite pabėgėlius iš Ukrainos

Sutinkantiems ir priimantiems: paisykite reikalavimų ir registruokite pabėgėlius iš Ukrainos

Rokiškio rajono, kaip ir visos Lietuvos, žmonės jautriai sureagavo į karą Ukrainoje: renkama pagalba, aukos, šeimos, įmonės suteikia prieglobstį pabėgėliams. Bėgantys nuo karo nenutrūkstamu srautu plūsta prie Lenkijos, kitų Europos Sąjungos šalių sienų. Tačiau vien tik priimti, parvežti, priglausti ir pamaitinti šiuos žmones nepakanka. „Jie atvyko ne kelių dienų viešnagei, todėl būtina koordinuoti pagalbos veiksmus“, – pabrėžė Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas. Gerų norų vedami globėjai dažnai pamiršta sutvarkyti formalumus: registruoti pabėgėlius Migracijos departamento poskyriuose. Tą galima padaryti Panevėžyje, Utenoje. Jei globėjai patys negali pagelbėti pabėgėliams nuvykti į šiuos poskyrius, pagalbą pasiryžusi suteikti Rokiškio rajono savivaldybė: pavėžės pabėgėlius iki poskyrių ir atgal savo transportu.

Būtina koordinuoti veiksmus

Rajono žmonės geranoriškai pasirengę priimti pabėgėlius. Tačiau jų srautai auga kasdien. Žmonės, iškentę karo siaubą, ilgą ir varginančią kelionę, prie sienos laukę eilėse, džiaugiasi tuo, kad jiems nešvilpia kulkos virš galvos. Jiems mažiausiai rūpi kelionės formalumai, dokumentai. O kur dar kalbos barjeras… Globėjai, kurie parengia savo būstus, rūpinasi pavėžėjimu, organizuoja maistą ir sprendžia kitus pabėgėlių apgyvendinimo reikalus, tikriausiai mažai laiko turi padėti jiems sutvarkyti formalumus, kad galėtų legaliai gyventi mūsų šalyje. Tačiau tuo pasirūpinti būtina! Be registracijos gali kilti nemažai problemų.

Kokių? Pasak Rokiškio rajono mero, atkeliauja karo ir sunkios kelionės išvargintos šeimos, kentę šaltį, nuovargį. Tarp pabėgėlių ir nėščios moterys, ir vaikai, ir seneliai. Jiems būtina medicininė pagalba, gydytojų priežiūra, vaistai. Neregistruotiems pabėgėliams galima suteikti būtinąją medicininę pagalbą, bet jos ne visada užtenka?

Taip pat reikia suprasti, kad pabėgėliai atvyko ne vienai dienai ir ne savaitei. Kad, nors ir geraširdžių žmonių globojami, netrukus turės spręsti savo pragyvenimo klausimus. Pasak rajono mero R. Godeliausko, jau šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia visą socialinės pagalbos, įskaitant ir išmokas, paketą. Ir jis teks tik tiems pabėgėliams, kurie bus registruoti.
Turime žinoti, kad pabėgėliai turi užsiregistruoti ne šiaip sau. Tai– ne biurokratinis formalumas, ne bereikalingas nelaimės išvargintų žmonių varginimas. Visų pirma – tai būtina sąlyga legaliai gyventi Lietuvoje. Antra– tai garantija abiems pusėms: pabėgėliams ir jų globėjams. „Juk jei nežinome, ar tas žmogus apskritai yra mūsų rajone, kaip galime jam padėti?“, – klausė meras.
Pagalbos reikia jau dabar. Jau dabar reikia koordinuoti ukrainiečių vaikų mokymą mokyklose. Kaip žinoti, kur ir kiek klasių organizuoti, parinkti pedagogus, padėti vaikams adaptuotis. Juk dauguma vaikų kalba ukrainietiškai arba rusiškai, vadinasi, teks juos mokyti kalbos, padėti integruotis į mūsų visuomenę.

Padėti integruotis reiks ir suaugusiesiems. Rūpintis, kad jie netaptų prekybos žmonėmis, išnaudojimo aukomis. Kad jie būtų tinkamai įdarbinti, užtikrintas Darbo kodekso taikymas. Situacija dviprasmiška: svarbi galimybė dirbti, uždirbti, save išlaikyti bet, svarbu užtikrinti, kad dirbantieji ukrainiečiai gautų jiems priklausantį atlygį ir socialines garantijas. Vaizdžiai sakant, kad apsukrių „dėdžių“ rankose jie netaptų XXI a. vergais, ar dar blogiau– nusikaltimų aukomis. Juk jie, vykdami čia, neturi galimybės rinktis, jie yra visiškai priklausomi nuo tų, kurie teikia prieglobstį. Kaip sužinoti, kad žmogui reikia pagalbos, jei jis nė neregistruotas?

Registracija svarbi ir dėl valstybės saugumo. Pabėgėlių minioje gali būti įsimaišiusių ir nusikaltėlių, ir priešo agentų. Ir tai ne sąmokslo teorijos. „Mūsų rajone jau buvo šeima, kurios vyras, kaip paaiškėjo, dezertyravo ir kaunasi Rusijos pusėje. Ji mūsų rajone išbuvo parą“, – sakė meras. Kita pabėgėlių šeima išvykdama galimai pažeidė įstatymus. „Atvyko ir 35-erių vyras. Kaip jis perėjo Ukrainos sieną, jei vyrai neišleidžiami į užsienį?“ – svarstė meras. Jis pabrėžė, kad mūsų šalies pozicija tokia pat, kaip ir Ukrainos: moterims ir vaikams priklauso saugus prieglobstis, o vyrai turi ginti savo šalį nuo priešo.

Registracija padės išspręsti ir galimus nesklandumus– tai garantija, kad nutikus kokiai nelaimei pabėgėliai neatsidurs gatvėje. Todėl meras ir ragina: laikytis formalumų, registruoti pabėgėlius, kad paskui nekiltų bėdų ir nesusipratimų. Registracija – garantija abiems pusėms: pabėgėliams ir globėjams.

Kaip padeda savivaldybė?

Rokiškio rajono savivaldybė, pabrėžė R. Godeliauskas, priimdama pabėgėlius iš Ukrainos, veikia tik teisėtu keliu, bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tą ragina daryti visus, kurie ketina globoti iš Ukrainos atvykusius žmones. „Pirmiausia, vykstant nuo sienos, sugaiškite valandą kitą Utenoje ar Panevėžyje, bet užregistruokite tuos žmones Migracijos departamento poskyriuose“, – sakė jis. Informuokite pabėgėlius, kad jie turi registruotis. „Jei žmonės neturi kuo nuvykti, suorganizuosim transportą. Tik praneškit Rokiškio rajono savivaldybei. Padėsime, kuo galėsime. Bet pabėgėlius būtina registruoti.“, – sakė meras.

Savivaldybė jau pasiruošusi priimti tuos, kuriems reikia pagalbos. Artimiausiomis dienomis laukiama, kad į mūsų rajoną atvyks 29 vaikai ir 10 jų globėjų. Pabėgėliams paruošta gyvenamoji vieta Obelių socialinių paslaugų namuose bei Panemunėlyje.

Kaip jau minėta, savivaldybė pasirengusi padėti daug kuo: gydyti tuos, kuriems reikia medicininės pagalbos, organizuoti vaikų neformalųjį, o vėliau formalųjį ugdymą Kai tik bus patvirtinta tvarka, teiks socialinę paramą.