Sena svetainė

Svarbi informacija savivaldybės ir socialinių būstų nuomininkams: nepriklausomą elektros tiekėją privaloma pasirinkti savarankiškai!

Svarbi informacija savivaldybės ir socialinių būstų nuomininkams: nepriklausomą elektros tiekėją privaloma pasirinkti savarankiškai!

Praėjusiais metais Lietuvoje prasidėjo elektros rinkos liberalizavimas, kai palaipsniui atsisakoma visuomeninio elektros tiekimo. Todėl, vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos bei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašu bei Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašu, šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų ir šiluminės energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėjais sudaro valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkai, jeigu nuomos sutartyse nenumatyta kitaip. Už gyvenamosiose patalpose faktiškai sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas ir šiluminę energiją atsiskaito pagal nustatytąja tvarka įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis arba kita vartojimo ar nuomos sutartyse nustatyta tvarka.

Remiantis minėtuose teisės aktuose nustatytu teisiniu reguliavimu, visi savivaldybės ir socialinių būstų nuomininkai privalo savarankiškai pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją ir su juo sudaryti sutartį:

  • iki 2022 m. birželio 18 d. vartotojams, patenkantiems į antrąjį etapą, sunaudojantiems 1000–5000 kWh elektros energijos per metus, reikia pasirinkti nepriklausomą tiekėją ir su juo sudaryti sutartį.
  • iki 2022 metų gruodžio 18 d., gyventojams, sunaudojantiems iki 1000 kWh elektros energijos per metus, reikia pasirinkti nepriklausomą tiekėją ir su juo sudaryti sutartį.