Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

ŪKININKŲ DĖMESIUI

  • 2023 m. Rokiškio rajono savivaldybei kaip ir kasmet skirtos dotacijos (287 tūkst. Eur) valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai. Numatoma šienauti   215 km ir remontuoti 7 km melioracijos griovių.
  • Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius parengė ir buvo pasirašytos finansavimo sutartys 2023-2024 m. 2 projektams pagal KKP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“, veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (toliau- vandentvarkos). Toliau bus vykdomi 2022 m. pradėti vandentvarkos projektai.
  • Skelbiamą preliminarų 2023 m. melioracijos statinių techninių apžiūrų grafiką, tvarkomų griovių schemas ir kita informaciją melioracijos klausimais rasite:
  • https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/zemes-ukio-skyrius/.
  • Bus tęsiama Kaimo programos (toliau – KP) priemonė kompensuojant (iki 500 Eur) ūkininkų ar žemės ūkio paskirties žemės savininkų išlaidas, patirtas šalinant melioracijos gedimus. Planuojantiems dalyvauti priemonėje būtina pateikti prašymus.
  • Atnaujinta KP priemonė ūkininkų ir žemės ūkio įmonių žvyro (0/32 frakcijos), panaudoto savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių remontui, pirkimo išlaidų kompensavimui. Prašymai priimami nuo 2023-03-20 iki 2023-05-01.
  • Žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai iki 2023 m gegužės 1 d., kviečiami teikti paraiškas Rokiškio rajono savivaldybei dėl ketinimo diegti prevencines priemones bebraviečių daromai žalai.
  • 2023 m. Traktorių savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninių apžiūrų grafikas: https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/zemes-ukio-skyrius/.
  • Nuo š. m. iš esmės keisis reikalavimai deklaruojamai žemei. Skelbiami dveji nuotoliniai mokymai deklaruojantiems kovo 23 d. ir balandžio 5 d. Prisijungimo nuorodos – Žemės ūkio skyriaus naujienų skiltyje.

Platesnę informaciją visais paminėtais klausimais rasite Žemės ūkio skyriaus informacijos skiltyje: https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/zemes-ukio-skyrius/