Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

Rokiškio miesto  teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

Sritis: Susisiekimo

ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJŲ KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS
Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0009

Projekto vertė (bendra vertė, ES, valstybės (jei taikoma), savivaldybės  (jei taikoma) biudžeto lėšos- 373.032,80 Eur.

FINANSUOJAMA IŠ EUROPOS SANGLAUDOS FONDO

Nuoroda į Europos Sąjungos fondus:

ES struktūrinių fondų pagal 2014-2020 metų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos‘‘ 05.5.1-APVA-R-019 priemonė ,,Kraštovaizdžio apsauga“ .

Aprašymas

Projekto vykdytojas –Rokiškio rajono savivaldybės administracija