Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone

Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone

Sritis: Viešojo saugumo

Projekto vertė 54049,75Eur , ES lėšos – 35735,36 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 18314,39.

Finansuojama pagal Rokiškio rajono vietos veiklos vietos plėtros strategiją „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“ I prioriteto „Kaimų atnaujinimas, investuojant į paveldo, turizmo traukos objektus ir kaimų gyventojų viešųjų problemų sprendinius“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ Nr. LEADER-SAVA-5  veiklos sritį „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1

Projekto vykdytojas – Rokiškio rajono savanorių ugniagesių draugija

Partneriai: Rokiškio rajono savivaldybė ir Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Šio projekto tikslas – ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone, siekiant sukurti ir užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta įranga, būtina ugniagesių savanorių veiklai užtikrinti. Įsigytas priekabos tipo mobilus keltuvas – labai reikalingas priešgaisrinei saugai bei gelbėjimo darbams: gaisro gesinimui daugiabučiuose, žmonių evakuacijai iš aukštų pastatų, kaminų valymo paslaugoms, pavojų keliančių medžių ir pastatų dalių saugiam pašalinimui, pavojingai širšių ar bičių sunkiai pasiekiamose susibūrimo vietose pašalinimui ir kitiems gelbėjimo darbams vykdyti. Taip pat už projekto lėšas įsigyta kaminų diagnostinė įranga. Šios įrangos pagalba galima atlikti kaminų vizualinę patikrą. Ne mažiau svarbi yra ir gesintuvų pildymo įranga. Miltelinių gesintuvų pildymo įranga ir angliarūgšties gesintuvų pildymo įranga suteikia galimybę šias paslaugas priartinti prie rajono gyventojų, įmonių, ir užtikrinti savalaikį gesintuvų pildymą ir patikrą. Vaikų ir suaugusių švietimui ir prevencinei veiklai priešgaisrine ir saugaus elgesio tematika įsigytas kompiuteris, projektorius su ekranu ir stovu. Savanoriškos veiklos užtikrinimui įsigytas  telefonas. Juo galima fiksuoti savanoriškų darbų poreikį, ryšio palaikymui su savanoriais ir kt.