Sena svetainė

Viešojo saugumo paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas pasienio regionuose Latvijoje ir Lietuvoje Safe Borderlands

Viešojo saugumo paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas pasienio regionuose Latvijoje ir Lietuvoje Safe Borderlands

Sritis: Viešojo saugumo

Programa: Interreg V-A Latvija – Lietuva Programa 2014-2020.

Projektas: LLI-302 „Viešojo saugumo paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas pasienio regionuose Latvijoje ir Lietuvoje”.

Projekto akronimas: „Saugios sienos”

Projekto trukmė: 2018-04-01 – 2019-11-30 (20 mėnesių).

Pagrindinis partneris: Žiemgalos planavimo regionas (LV), www.zemgale.lv

Projekto partneriai:

 • Vecumniekų savivaldybė (LV), www.vecumnieki.lv;
 • Rokiškio rajono savivaldybės administracija (LT), www.rokiskis.lt;
 • Aknystos savivaldybė (LV), www.akniste.lv;
 • Biržų rajono savivaldybės administracija (LT), www.birzai.lt;
 • Tervetės savivaldybė (LV), www.tervetesnov.lv;

 

Projekto tikslas – gerinti paslaugų efektyvumą ir prieinamumą, teikiant paslaugas greičiau, jas supaprastinant ir darant labiau prieinamas.

Planuojama projekto veikla: 

-Pagerintas viešųjų paslaugų efektyvumas vykdant prevencinę veiklą:

 • Vaizdo kamerų įrengimas ir jų tarpusavio ryšys su stacionariomis stebėjimo sistemomis 5 savivaldybėse;
 • Eismo saugumo priemonės (greičio rodymas, kelio ženklai);
 • Vietos ugniagesių galimybių stiprinimas (1 gaisrinio automobilio ir drono pirkimas).

-Bendradarbiavimo ir galimybių stiprinimas:

 • Bendri mokymai Latvijoje ir Lietuvoje apie kitos šalies teisės aktus ir institucijas viešojo saugumo srityje;
 • Apsikeitimo patirtimi ekskursijos į partnerių miestus, įskaitant kelionę į Švediją, naudojimasis gerąja praktika;
 • Visų susijusių institucijų – savanorių, savivaldybių ir valstybinių institucijų darbo grupės;
 • Piliečių saugumo gerinimo veikla visuose partnerių miestuose;

Naujų tarpvalstybinio bendradarbiavimo sprendimų įgyvendinimas:

 • Tarpvalstybinio bendradarbiavimo sprendimų studija
 • Bendradarbiavimo sutartys su 6 savivaldybėmis dėl viešojo saugumo problemų.

Projektu siekiami rezultatai:

 • 2 mokymų seminarai apie viešojo saugumo paslaugų panašumus ir skirtumus Latvijoje ir Lietuvoje;
 • 5 vietiniai mokymai, organizuojami siekiant pagerinti reagavimą į gyvybei pavojingas situacijas;
 • 5 suinteresuotų šalių seminarai / seminarai, organizuojami siekiant pagerinti savivaldybių ir viešųjų institucijų bendradarbiavimą viešojo saugumo klausimais;
 • Suorganizuotos 9 švietimo akcijos vietos žmonėmis apie saugumą ir pavojaus prevenciją;
 • Parengta studija apie tarpvalstybinio bendradarbiavimo sprendimus;
 • Lankstinukas apie saugumo problemų skirtumus Latvijoje ir Lietuvoje;
 • Pagerintas 5 savivaldybių saugumo paslaugų darbas dėl vaizdo stebėjimo sistemos, sudarytos iš 87 vaizdo kamerų montavimo savivaldybėse; 1 gaisrinio automobilio ir drono pirkimo; greičio rodymo ekrano ir kelio ženklų vaizdo stebėjimui;

Bendras projekto biudžetas: 543 262,45 eurų (įskaitant ERAF bendrą finansavimą 461 773,08 eurų).

Rokiškio rajono savivaldybės administracija: 124381,65 eurų (įskaitant ERAF bendrą finansavimą 105724,40 EUR).

Projektą bendrai finansuoja: Interreg V-A Latvijos – Lietuvos programa 2014-2020,

www.latlit.eu www.europa.eu  www.rokiskis.lt