Sena svetainė

Viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro poliklinikos pastato stogo remontas

Viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro poliklinikos pastato stogo remontas

Sritis: Energijos efektyvumo didinimo