Sena svetainė

2022 m. TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ VAŽIUOKLIŲ, KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ GRAFIKAS

2022 m. TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ VAŽIUOKLIŲ, KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ GRAFIKAS

2022 m. žemės ūkio technikos techninių apžiūrų grafikas

 

Eil.Nr.      Technikos savininkai Apžiūros laikas  Apžiūros vieta
1. Čedasų k. mašinų savininkai birželio 1 d. 9,00 val. Čedasų k.
2. Panemunio k. mašinų savininkai birželio 1 d. 11,00 val. Panemunio k.
3. Suvainiškio k. mašinų savininkai birželio 1 d. 13,00 val. Suvainiškio k.
4. Vilkolių k. mašinų savininkai birželio 1 d. 15,00 val. Vilkolių k.
5. Antanašės k. mašinų savininkai birželio 3 d. 9,00 val Antanašės k.
6. Obelių m. mašinų savininkai birželio 3 d. 11,00 val. Obelių gel.stotis ir prie spirito varyklos
7. Obelių spirito varykla birželio 3 d. 13,00 val. prie spirito varyklos
8. Gerkonių ž.ū.bendrovė, Pandėlio m. mašinų savininkai birželio 6 d. 9,00 val. Gerkonių ž.ū.b. dirbtuvės
9. Sriūbiškių k. mašinų savininkai birželio 6 d. 11,00 val. Sriūbiškių dirbtuvės
10. Daupelių k. mašinų savininkai birželio 6 d. 13,00 val. Daupelių k.
11. Lailūnų ž.ū. bendrovė, Lailūnų k. mašinų savininkai birželio 8 d. 10,00 val. Lailūnų ž.ū.b. dirbtuvės
12. Bučiūnų ir Gediškių k. mašinų savininkai birželio 8 d. 9,00 val. Buvusios dirbtuvės
13. Pakriaunių k. mašinų savininkai birželio 8 d. 11,00 val. Pakriaunių dirbtuvės
14. Zarinkiškio k. mašinų savininkai birželio 8 d. 13,00 val. Zarinkiškio k.
15. Apaščios ir Stanikūnų mašinų savininkai birželio 10 d. 9,00 val. Apaščios k.
16. Raikėnų k. mašinų savininkai birželio 10 d. 12,00 val. Raikėnų k.
17. Puodžialaukės k. mašinų savininkai birželio 13 d. 9,00 val. Puodžialaukės k.
18. Kazliškio k. mašinų savininkai birželio 13 d. 11,00 val. Kazliškio dirbtuvės
19. Laibgalių k. mašinų savininkai birželio 15 d. 9,00 val. Laibgalių dirbtuvės
20. „Audrupio“ paukštynas birželio 15 d. 11,00 val. „Audrupio „ paukštynas
21. Ragelių k. mašinų savininkai birželio 17 d. 10,00 val. Ragelių k.
22. Aukštakalnių k. mašinų savininkai birželio 17 d.  12,00 val. Aukštakalnių k.

 

ŽYMINIS MOKESTIS: Traktoriaus techninė apžiūra – 6,80 Eur., priekabos techninė apžiūra – 5,50 Eur.
Mokėti į mokesčių inspekcijos sąskaitą. Įmokos kodas -53073.
Grafike nepaminėtos įmonės ir organizacijos apžiūros laiką suderina savivaldybės Žemės ūkio skyriuje, 606 kab., arba telefonais: 8458 51686, 8686 79838, 8610 610637.
Techninė apžiūra yra privaloma.
Technikos savininkai gali kviesti atlikti apžiūrą technikos stovėjimo vietoje. Papildomas mokestis 9,90 Eur. į mokesčių inspekcijos sąskaitą.
2015 metų gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras pasirašė įsakymą, kuris pakeitė kai kuriuos techninių apžiūrų taisyklių punktus:
13 punktas. Jeigu mašina neatitinka techninių reikalavimų, išduodama techninės apžiūros rezultatų kortelė ir pažymima Traktorių registre. Pakartotinę apžiūrą reikia atlikti mėnesio bėgyje.
Jeigu praėjo daugiau nei mėnuo, reikia mokėti žyminį mokestį iš naujo.
Kiekvienu duomenų keitimo atveju privalomai keičiami seno pavyzdžio valstybiniai numeriai.
Nuo 2022 sausio 1 d. duomenų keitimo atveju (registravimas, perregistravimas), reikalingos technikos nuotraukos, jeigu jų dar nėra registre. Taip pat motorinėms priemonėms fiksuojamas darbo
(moto) valandų skaičius.