Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

2022 METŲ KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOTINIEMS PREVENCINIAMS PROJEKTAMS, SOCIALINĖS REKLAMOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotinų prevencinių projektų, socialinės reklamos, mokslinių tyrimų projektams finansuoti skiriama 3 070 061,46 euro iš kurių:
1. prevenciniams projektams – 40 proc. visų 2022 metų Fondo lėšų;
2. moksliniams tyrimams – 10 proc. visų 2022 metų Fondo lėšų;
3. socialinei reklamai – 50 proc. visų 2022 metų Fondo lėšų.
Projektų įgyvendinimo trukmė:
1. prevencinių projektų ir socialinės reklamos projektų – iki 2022 m. gruodžio 1 d.;
2. mokslinių tyrimų projektų – iki 2023 m. rugsėjo 1 d.
Reikalavimai pareiškėjams:
Prevencinių projektų pareiškėjais gali būti biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos;
Mokslinių tyrimų projektų pareiškėjais gali būti mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre.
Socialinės reklamos projektų pareiškėjais gali būti:
1. juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas;
2. Fondo iniciatyvų viešinimo įgyvendinimo projektų – juridiniai asmenys, teikiantys skaitmeninės rinkodaros paslaugas;
3. Psichikos sveikatos puoselėjimo komunikacijos kampanijos projektų – juridiniai asmenys, turintys ne mažiau kaip 2 metų patirtį vykdant psichikos sveikatos srities arba su visuomenei jautrių socialinių problemų sprendimu susijusius komunikacijos koordinavimo ir įgyvendinimo projektus;
4. socialinės reklamos projektuose gali dalyvauti tik tie viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai, kurie per paskutinius 12 mėnesių nėra padarę rimtų profesinių pažeidimų ir nėra pripažinti pažeidusiais Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksą ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą bei nėra priskirti profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų kategorijai.
Projektų paraiškų priėmimo terminas:
Projektų paraiškų pateikimo pradžia – 2022 m. balandžio 4 d.;
Projektų paraiškų pateikimo  pabaiga – 2022 m. gegužės 3 d.

Visa informacija apie konkursą skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje: https://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondas/tab.dokumentai

Daugiau informacijos:
https://sam.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/darbo-grupes-ir-komisijos-1/valstybinio-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondo-dokumentai/2022-kvietimo-dokumentai/kvietimas