Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS

Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste – 1 vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Enestai Jančienei, mob. +370 660 49 589 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, tel. Nr. +370 660 49 589).

Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. 18.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.

Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Užpildyta paraiška;
  2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
  3. Kadastro duomenų bylos kopija;
  4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
  5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. rugpjūčio 3 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.