Sena svetainė

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ: U.K. 45851, 45870 APSAUGOS SUTEIKIMO

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ: U.K. 45851, 45870 APSAUGOS SUTEIKIMO

Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 16 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje suteikta teisinė apsauga:

  1. Panemunėlio žydų žudynių vietos ir kapui (u.k. 45851), Rokiškio r., Kavoliškio k.
  2. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ženklui (u.k. 45870), Rokiškio r., Lugariškio vs.

Informuojame, kad kultūros paveldo objekto valdytojas, savininkas ar kitoks valdymo  teisių turėtojas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Kultūros paveldo objektams taikomas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo V skyriaus, pirmo skirsnio 59 ir 60 straipsniai.

Visa minėtų objektų apskaitos dokumentacija yra Kultūros vertybių registro duomenų bazėje adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search