Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose

Bendra kvietimui teikti paraiškas finansuoti jungtinio projekto (toliau – JP) projektus skirta finansavimo lėšų suma (eurais): 2 493 000 eurų.
Finansuojama JP projektų veikla: privačių elektromobilių  (toliau – EV) įkrovimo prieigų įrengimas (t. y. privačios EV įkrovimo stotelės ar stotelių su viena ar daugiau prieigų (toliau – stotelė su prieiga (-omis)) įsigijimas, montavimas / įrengimas) daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose.
Galimi JP projektų pareiškėjai: fiziniai asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo prieigas nuosavybės teise valdomuose nekilnojamo turto objektuose daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (toliau – pareiškėjas).
JP projektų atrankos būdas: tęstinis.
5. Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai: įrengtų ir pradėjusių veikti privačių įkrovimo prieigų skaičius, vnt.

Siekiama reikšmė: 2860 prieigų.
Daugiau informacijos:
https://www.ena.lt/fa-ikrovos-prieigos-daugiabuciams/