Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose / soduose

Bendra kvietimui teikti paraiškas finansuoti jungtinio projekto (toliau – JP) projektus skirta finansavimo lėšų suma (eurais): 3 715 850 eurų.
Finansuojama JP projektų veikla: privačių elektromobilių  (toliau – EV) įkrovimo prieigų įrengimas (t. y. privačios EV įkrovimo stotelės ar stotelių su viena ar daugiau prieigų (toliau – stotelė su prieiga (-omis)) įsigijimas, montavimas / įrengimas) individualiuose namuose / soduose.
Galimi JP projektų pareiškėjai: fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis nekilnojamojo turto objektą, kuriame siekia įrengti stotelę su prieiga, išskyrus nekilnojamojo turto objektą daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (toliau – pareiškėjas).
JP projektų atrankos būdas: tęstinis.
Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai: įrengtų ir pradėjusių veikti privačių įkrovimo prieigų skaičius, vnt.
Siekiama reikšmė: 6394 prieigos.
Daugiau informacijos:
https://www.ena.lt/fa-ikrovos-prieigos-individualiems-namams/